Daněk: Musíme zpoplatnit humanitní obory. Když se bude dařit průmyslu, bude se dařit i Česku

Nedostatek techniků negativně ovlivňuje celý český průmysl, intenzivně převažují studenti humanitních oborů, jedno z řešení by bylo společenskovědní studium zpoplatnit, říká Otto Daněk z Asociace exportérů a dodává, že počet studentů technických oborů navyšují jen ti ze zahraničí. Bohumil Kartous ze společnosti EDUin naopak tvrdí, že vliv humanitních oborů nelze přepočítávat na peníze, jejich absolventi jsou výrazně adaptabilnější a snáz se tak uplatní na trhu práce. Není prý pravda, že by byli častěji nezaměstnaní.
 
Následující videa