Nezakazujme dětem porno. Učme je uvažovat kriticky, říká Nejedlová

Každé z dětí na druhém stupni základní školy, které jsem potkala, už někdy porno vidělo. Velká část dětí z porna zjišťuje, jak vypadá sex, často je pro ně porno inspirací a vzdělávacím nástrojem. Když děti učíme jezdit na kole, dáváme jim helmu a učíme je základní pravidla silničního provozu. Chceme přeci, aby se jim nic nestalo. Na internet je ale pouštíme bez průpravy, říká Johanna Nejedlová ze spolku Konsent.
 
Následující videa