Stavba první vysokorychlostní železnice v Tibetu trvala 6 let. Na trati je 47 tunelů a 121 mostů

Chinese bridge
1. 7. 2021 13:10
Největší most v této železnici je 430 m dlouhý oblouk Zangmu Railway Bridge
 
Následující videa