Muslimové na celém světě slaví svátek íd al-adhá. Obětují při něm zvířata

Na konci Hadždž každoroční pouti do Mekky, slaví muslimové na celém světě několikadenní svátek oběti. Při svátku íd al-adhá se lidé modlí k Bohu a obětují různá zvířata, nejčastěji ovce nebo kozy. Jde o připomínku na Ibrahímovu oběť berana Bohu.
 
Následující videa