reklama

Kněz: Blahořečit pátera Toufara? Pro lidi je hodnotový maják

27. 6. 2015 | Lidé se k němu modlí, žádají ho o přímluvu a je mnoho hodnot, které může moderní české společnosti a českému člověku dát, vypočítává důvody, proč má být páter Toufar blahořečen, kněz Tomáš Petráček.

DOPORUČUJEME

reklama

DVTV