Rektor: Následky traumat přeživších holocaustu se projevují i u jejich vnuků, náš výzkum to potvrdí

Známe syndrom dětí přeživších holocaustu, existují první zprávy, že stres se může projevit v modifikaci genetického materiálu, jsou to mechanismy, kdy se v době velkého stresu mění organismus i genetický materiál, zjišťujeme, jestli se to přenáší i do další generace, tvrdí neurolog Ivan Rektor, vedoucí Centra neurověd z Masarykovy univerzity. Dodává, že sledují především, jestli a jak se struktury mozku potomků přeživších mění. Snaží se do výzkumu zapojit co nejvíce přeživších.
 
Následující videa