​Ženy a vrcholový sport? Ublíží jim, jsou nastavené na spolupráci, výkon se teprve učí, říká expert

Ženám vrcholový sport ublíží víc než chlapům, jsou nastaveny na spolupráci, ne na výkon. V chlapech je přirozená rivalita, ženy se soutěživost až učí, holčička si více spojí výkon se sebehodnotou, pak je jen krůček k bulimii, anorexii a sebepoškozování, říká Milan Studnička, bývalý olympionik, dnes psycholog a psychoterapeut. Dodává, že ženy ve vrcholovém sportu přebírají mužské vzorce chování, ztrácí se jejich laskavost a jemnost a přebírají rivalitu a zlobu. Žena by si prý měla zachovat své ženství, ale ve vrcholovém sportu by musela mít větší podporu, aby na ni nebyl takový tlak.
 
Následující videa