Tvrdík: Čínsky jsem se snažil učit, ale je to moc těžké, Miloš Zeman je v Číně symbolem

Česko je pro Číňany přitažlivé, je tu zdravý finanční sektor i čistý vzduch, manažeři si tady kupují domy a jezdí sem s rodinami, říká prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík. Zájmy firmy CEFC jsou podle něj čistě ekonomické a Česku prospěšné.

Martin VESELOVSKÝ: Jaroslav Tvrdík, bývalý ministr obrany, dnes prezident Česko čínské komory vzájemné spolupráce a také místopředseda dozorčí rady fotbalového klubu SK Slavia Praha. Dobrý den.

Jaroslav TVRDÍK: Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ: Jak jste na tom s čínštinou?

Jaroslav TVRDÍK: Znám základní výrazy, abych mohl pozdravit, rozloučit se a snažil jsem se nějakou dobu učit, ale je to velmi těžký jazyk.

Martin VESELOVSKÝ: Co vás vlastně dnes živí, pane Tvrdíku?

Jaroslav TVRDÍK: Jsem prezidentem Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce a podnikám nebo pracuji na ekonomicko-obchodní bázi pro firmy investující z Číny do střední a východní Evropy a pro české firmy investující do Číny.

Martin VESELOVSKÝ: To znamená, že jste najímán jako řekněme ekonomický poradce?

Jaroslav TVRDÍK: V zásadě je možné říct, že pomáháme firmám realizovat jejich investice, pomáháme realizovat jejich úspěšné obchodní případy.

Martin VESELOVSKÝ: A to, jak to teď popisujete, to, co děláte, co vás živí, tak to je i popis vašeho vztahu s firmou CEFC?

Jaroslav TVRDÍK: V CEFC jsem v současné době jedním ze sedmi členů představenstva v České republice, respektive v Evropě.

Martin VESELOVSKÝ: No, dokážete mi tu svoji pozici v CEFC popsat víc? Co pro ně děláte v České republice nebo v Evropě?

Jaroslav TVRDÍK: Firma CEFC je velký čínský investor, který vstupuje do České republiky, respektive vybral si Českou republiku jako místo svého vstupu do Evropské unie. A v Evropě má řadu svých investic a přemýšlela ve své době, kde vybudovat evropské sídlo. Rozhodli se pro Českou republiku. Já jsem jim po nějakou dobu pomáhal vybudovat jejich český tým, pomáhal jsem jim se základní logistikou, jako je získání pracovních povolení, výběr sídla a v současné etapě nebo ta první etapa jejich působení v České republice i v Evropě je ukončená. V současné době společnost přešla na holdingovou strukturu a vybudovala si standardní orgány společnosti, tak jako každý zahraniční investor. Má dozorčí radu, má představenstvo, má tady výkonný management. V čele společnosti je čínský prezident, zkušený finanční manažer a je tam, je tam řada, byli tam jmenováni viceprezidenti z řad českých manažerů i čínský manažerů a firma dneska standardně funguje. To znamená, já bych dneska řekl, že jsem pro ně něco jako kvalifikovaný český poradce pro působení v naší zemi.

Martin VESELOVSKÝ: Několik otázek. To, když říkáte, že jste členem představenstva, tak ale to není představenstvo CEFC, té velké společnosti.

Jaroslav TVRDÍK: To je představenstvo CEFC Europe.

Martin VESELOVSKÝ: Tak. Z jakého důvodu podle vašich informací si společnost CEFC vybrala Českou republiku jako to nástupní místo do Evropské unie?

Jaroslav TVRDÍK: Těch důvodů je několik. Podobně jako každý zahraniční investor posuzoval více parametrů, není to jeden. Já bych řekl asi 3 hlavní. Jednak si myslím, že se jim Česká republika mimořádně líbí. Je to krásná země a bez nadsázky jsou tady milí lidé. Země je pro Číňany nesmírně přitažlivá, turisticky je tu všude blízko, máme čisté ovzduší. Máme prostě výhody, výhody krásného hlavního města i země jako takové a musím říct, že se jim to velmi líbí, že si tady klíčoví lidé v CEFC pořídili svoje nemovitosti, domy, jezdí sem s rodinami, mají zájem tedy, tráví tady svoji velkou část nebo nějakou část volného času. To znamená České jako krásná země ve středu Evropy. Druhý důvod je velmi zajímavé podmínky pro zahraniční investory. Obory, ve kterých chtějí podnikat, tak v nich má Česko v dané chvíli poměrně velké přednosti oproti konkurentům například ze střední a východní Evropy. Bezesporu je to zdravý finanční sektor a není tajemstvím, že první investice čínské společnosti CEFC směřovala do hlavního bodu svého podnikání, kterým je, kterým je finanční nebo kterým je podnikání ve finanční oblasti. A finanční sektor v České republice je zdravý, v dané chvíli české banky přestály bez ztráty kytičky finanční krizi.

Martin VESELOVSKÝ: Ta třetí část?

Jaroslav TVRDÍK: Máme rostoucí ekonomiku. Ta je docela klíčová, protože jestliže chcete podnikat ve finančním sektoru a hledáte jako sídlo svého finančního holdingu zemi v Evropě, tak si v tuhle chvíli těžko vyberete Španělsko, Itálii, Řecko nebo některou další z podobných zemí. A třetí část je vztah s Čínou. Bezesporu Česko poslední roky, to byla etapa, kdy, která zastihla majitele při jejich rozhodování o tom, kde bude evropský headquarter, tak Česká republika udělala řadu kroků, které v rámci regionu střední a východní Evropy Česku dávají určitou konkurenční výhodu.

Martin VESELOVSKÝ: Které to byly?

Jaroslav TVRDÍK: Já se nebojím říct, že v dubnu 2012 se Česká republika přihlásila k takzvané iniciativě 16+1, to je spolupráce 16 zemí střední a východní Evropy a Číny, kterého se v dubnu 2012, ke které se přihlásil tehdejší premiér Nečas a jeho vláda. A Česká republika tam hraje poměrně výraznou roli. Nebojí se, nebojím se použít výraz, že je určitým lídrem celého toho uskupení v řadě oblastí. Česko je, je motorem celého toho uskupení 16+1 například v oblasti regionální politiky, je motorem například v oblasti zdravotnictví, kultury a také jsme velmi silně akcentovali projekt ekonomiky a obchodu. V rámci toho formátu 16+1 je pořádáno takzvané china investment fórum. Druhý ten krok je, že se Česká republika přihlásila do projektu nové hedvábné stezky, to je takzvaný One Belt One Road. To je dneska projekt, ve kterém je desítky zemí světa, ale třeba ve střední a východní Evropě je to všehovšudy 6 zemí. A do třetice dneska je zcela zřetelné, že je narýsován projekt a bude vyhlášen projekt strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínou při návštěvě prezidenta Si a sice jsou tam všechny velké země světa, jako je například, já nevím, Spojené státy, Francie, Německo, Velká Británie, ale ve střední a východní Evropě je to výhradně Polsko. To znamená, Česko je druhou zemí, kterou podobný typ spolupráce s Čínou má. A pro čínské firmy je to v mnoha oblastech důležité. Na to strategické partnerství také navazuje rozhodnutí o oborech, které si Česko vybralo jako svoji prioritu v té česko-čínské spolupráci a to je například to, že Česko deklaruje, že má mít zájem jedním z finančních center Číny v Evropské unii, finančním centrem pro střední a východní Evropu a mimo jiné taky leteckým hubem Číny pro Evropu. A zrovna třeba ta oblast toho finančního centra, to byla prostě ta nosná část té první investice, to byl jeden z naprosto klíčových faktorů, protože dneska například bude podepsána smlouva mezi českým regulátorem, Českou národní bankou, a čínským regulátorem, CBRC, které v Číně má na starosti nejenom regulaci a vydávání licencí více než 20 tisíc čínských finančních institucí, ale jestliže jakákoliv čínská finanční instituce chce investovat do světa, tak potřebuje povolení a podporu tohoto regulátora. Takže já jenom dopovím už. Poslední věta.

Martin VESELOVSKÝ: Já jenom pardon, abych to správně, abych to, abych to správně pochopil. Tak Česko z toho, co mi říkáte, se prostě stalo největším přítelem obchodním a nakonec i jiným Číny v Evropské unii.

Jaroslav TVRDÍK: Ne. To si myslím, že není úplně přesná definice. To byste zcela pominul ostatní evropské země. Já si myslím, že Česko dohodu o strategickém partnerství, kterou podepisuje nebo kterou připravuje s Čínou prohlásit a jejíž text se dopisuje, tak má v tuhle chvíli jak celá Evropská unie, a mezi Evropskou unií a Čínou je uzavřen dokument o strategickém partnerství, tak takovýto typ dokumentu mezi Čínou a evropskými zeměmi existuje u Francie, Německa, Dánska, Itálie, Velké Británie, u mnoha evropských zemí. Ale dejme tomu v té lokalitě střední a východní Evropy, která je pro nás tím relevantním měřítkem pro nějaké porovnávání obchodně-ekonomických výhod ve vztahu k Číně, tak ano, tam opravdu v tuhle chvíli se zdá, že Česko, možná Polsko jsou takovými lídry té spolupráce a jsme pro ně relevantní partner v obchodní a ekonomické oblasti.

Martin VESELOVSKÝ: Řekněte mi, jak jste se vlastně k tomu, o čem tady mluvíme, dostal? Jak jste se z člověka, který se v podstatě pohyboval ve stranických strukturách české sociální demokracie, a dělal volebního manažera v jeden čas, stal člověkem, který tady obhajuje a zaštiťuje jednu z největších čínských investicí vůbec?

Jaroslav TVRDÍK: Já neobhajuju jenom jednu. Já jsem prezident Česko čínské komory a myslím, že jsou v naší komoře sdruženy všechny relevantní firmy, ať už čeští investoři do Číny nebo čínští investoři do České republiky. Takže já doufám, že obhajuju víc čínských investic nebo českých investic do Číny. Ale ta vaše otázka směřovala k něčemu jinému. Potkal jsem právě v sociální demokracii dnes již mého velkého životního přítele, jmenuje se Honza Birke. Dnes je to starosta města Náchod, je to poslanec za sociální demokracii v Parlamentu České republiky. A Honza Birke na začátku 90. let žil asi 3,5 roku v Číně a zastupoval tam jeden z českých, jednoho z českých výrobců, a když tento výrobce zkrachoval, tak váhal, jestli se má vrátit domů nebo zůstat v Číně, zůstal v Číně, protloukal se tam různě a zažil strašnou spoustu dobrodružství, které rád s velkou oblibou vykládá.

Martin VESELOVSKÝ: A kde v tom jste vy?

Jaroslav TVRDÍK: A dlouho nás lákal do Číny. My jsme spolu dělali v Lidovém domě, když se na to ptáte, a já jsem byl volební manažer sociální demokracie, Honza byl ředitel kabinetu tehdejšího předsedy sociální demokracie a dlouho jsme si slibovali, dlouho on organizoval v té době česko-čínské aktivity, například mezi sociální demokracií a čínskou komunistickou stranou. A o Číně mi dlouho vykládal, do Číny mě dlouho lákal. Já jsem na to neměl dlouho času. Pak jsme se spolu domluvili, že se tam pojedeme podívat. Vzal mě tam několikrát a mně se Čína zalíbila, já jsem se do ní zamiloval, začal jsem tam jezdit sám už potom, nejdříve s ním, potom už bez něj, dneska mě to hrozně baví. To znamená, přivedl mě k tomu velký přítel a našel jsem tam to, co já od práce i od života čekám.

Martin VESELOVSKÝ: Před časem DVTV vysílala rozhovor se sinoložkou Olgou Lomovou. Ona zmiňovala, zmiňovala i vás. Zajímá mě, co si o jejím názoru myslíte, tak jak byl například takto řečen.

Olga LOMOVÁ: Já bych především asi velmi oponovala tomu, že pan Tvrdík je znalcem čínského prostředí. Alespoň zatím mě nepřesvědčil vůbec v ničem. Absolutně nechápu, kde mohl získat kompetenci pro znalost čínského prostředí. Pokud vím, pokud jsem v médiích to sledovala, tak on neumí snad ani anglicky.

Martin VESELOVSKÝ: Vaše reakce?

Jaroslav TVRDÍK: No, já v loňském roce jsem byl například v Číně 23krát. Což znamená každý druhý týden. Celkem jsem třeba za, myslím, že letos možná už překročím hranici 100 návštěv Číny. Každá moje cesta do Číny trvá zhruba týden. Navštívím řadu čínských provincií. Ze 33 čínských provincií jsem do téhle chvíle byl v 19, do některých se s velkou oblibou a rád vracím. Když nejsem v Číně, tak jsem v kontaktu s čínskými delegacemi v České republice anebo s čínskými investory v České republice a nebojím se říct, že Čínou 5 let aktivně žiji. Já nemám nejmenší chuť se vyjadřovat ani hodnotit paní Lomovou, protože dobrá otázka zní, a vy jste ji zřejmě zapomněl položit, jak tedy dobře Čínu paní Olga Lomová. Kolikrát byla za poslední léta paní Olga Lomová v Číně? Já se domnívám, že v novodobé historii posledních let, že tam nebyla ani jednou. A otázka potom zní, odkud ona bere erudici hovořit o dnešní Číně, kterou osobně nezná. Paní Lomová v dobré vůli... Já vám to ještě zkusím zodpovědět.

Martin VESELOVSKÝ: Můžu se jenom zeptat, pokud jsem dobře, pokud jsem dobře zaregistroval na sociálních sítích...

Jaroslav TVRDÍK: Vy jste jí dal prostor, jestli můžu.

Martin VESELOVSKÝ: Ten prostor máte také, pane Tvrdíku.

Jaroslav TVRDÍK: Dobře.

Martin VESELOVSKÝ: Na sociálních sítích jsem zaregistroval, že tam padlo nějaké slovo žaloba. K tomu se chystáte?

Jaroslav TVRDÍK: Já bych to jenom dopověděl. Paní Lomová v České republice zastupuje tchajwanskou nadaci, nadaci, která patří rodině nebo snad synovi pana Čankajška. A pan Čankajšek je člověk, který v Číně má velmi rozporuplnou osobnost, v Číně za jeho vlády byly zabity miliony lidí. A proslavil se... Já jenom dopovím.

Martin VESELOVSKÝ: Já jenom, abychom si to, abychom si to ujasnili, budeme tady argumentovat historickými osobnostmi jako například komunistickou stranou a Čankajšekem, kdy obojí strany mají na svědomí miliony lidských životů?

Jaroslav TVRDÍK: Já myslím, že je to relevantní. Ne. Budeme argumentovat tím, že já jsem považován v České republice a viditelně se angažuji jako prezident Česko čínské komory a jako zástupce čínských investorů a vy mě s tím naprosto legitimně spojujete. To znamená, jsem, mám rád Čínu, netajím se tím. A možná jsem podjat v její prospěch. Paní Lomová vystupuje jako sinolog, což je historicky chápáno jako odborník na Čínu. Ale problém je, že když jste v Číně mnoho let nebyl, vůbec nemáte představu o tom, jak současná Čína vypadá, neznáte kontinentální Čínu ale pouze Tchaj-wan, pracujete pro tchajwanskou nadaci, která, pan Čankajšek byl člověk, který, a já předpokládám, že jeho rodina pokračuje v díle svého otce, pan Čankajšek byl člověk, který Čínu nenáviděl v té své poslední fázi, kdy odešel na Tchaj-wan a proslavil se například výrokem, že je možné zabít mnoho nevinných, ale nesmí utéct žádný levičák, komunista nebo liberál. To znamená člověk, který byl hodně protičínsky vyhraněn. A jestliže paní Lomová pracuje pro nadaci, která nese jméno jeho syna a jeho rodiny, tak já prostě ji nepovažuju za relevantního člověka. Ona říká nějaký svůj názor, já se domnívám, že tento názor je jejím názorem, je v pořádku, že jste mi ho pustil, já říkám, že je podjatá a její slova nemám chuť komentovat.

Martin VESELOVSKÝ: Vy jste říkal, že jste pravděpodobně podjat ve prospěch Číny. Mě zajímá jiná věc.

Jaroslav TVRDÍK: Ano. Jsem podjat v tom slova smyslu, že ji mám rád.

Martin VESELOVSKÝ: V čí prospěch pracujete? Pracujete ve prospěch čínských firem nebo pracujete ve prospěch České republiky?

Jaroslav TVRDÍK: Můžu vám zkusit říct jednu paralelu?

Martin VESELOVSKÝ: No spíš radši odpovědět na moji otázku.

Jaroslav TVRDÍK: Já vám to zkusím říct. Když pan prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý pracuje pro Goldman Sachs, je prezidentem Hospodářské komory České republiky a v řadě případů je partnerem pro prezidenta České republiky nebo pro Vládu České republiky, pracuje pro Hospodářskou komoru, pro Českou republiku nebo pro amerického investora? Já myslím, že ty věci nejsou v protikladu. Já pracuji pro svoji zemi, mám rád Českou republiku, jsem občanem téhle země a pomáhám vytvářet ekonomické a obchodní kanály mezi našimi zeměmi, které jsou v souladu, v souladu v téhle chvíli se zahraniční politikou České republiky.

Martin VESELOVSKÝ: To znamená, že například, že například vstup společnosti CEFC do Česka považujete za prospěšný Česku?

Jaroslav TVRDÍK: Já jsem o tom bytostně přesvědčen.

Martin VESELOVSKÝ: A v čem Česku prospěje, když tato šestá největší čínská společnost bude vlastnit věci, jako je například budova Živno banky, Martinický palác, SK Slavii, půlku J&T Group, možná kus aerolinek Travel Service nebo nejsilnější mediální agenturu v zemi Médea Group? V čem to prospěje České republice?

Jaroslav TVRDÍK: Museli bysme jít asi případ po případu, ale já zkusím říct takový nejjednodušší. Naše společností CEFC vstoupila do například pivovaru Lobkowicz Group, tam získala majoritní podíl a v dané chvíli jednak je to pro ni dobrá investice samozřejmě, investice, kterou očekává, že bude zisková a neztrácí hodnotu v čase. A současně pro tuto investici vytvořila podmínky vstupu na čínský trh. Z mého pohledu dneska s jedna celá, téměř 1,4 miliardami lidí je čínský trh jeden z největších na světě. A v dané chvíli lze říct, že pro společnost Lobkowicz Group sehnala velkého čínského partnera, na čínském trhu.

Martin VESELOVSKÝ: Tak jenom pardon. Já rozumím, rozumím...

Jaroslav TVRDÍK: Já vám to dopovím. Tento trh otevřela, vyvážíme tam, exportuje tam a v dané chvíli pro Lobkowicz to znamená, že poroste jak obratově, tak technologicky, tato firma začne vydělávat, zaměstnávat lidi, platit daně.

Martin VESELOVSKÝ: Z tohoto čistě ekonomického pohledu tomu rozumím. Když se dívám do čerstvé zprávy BIS za rok 2014, tam se mimo jiné píše. V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků. Vy v podstatě z úhlu pohledu zprávy BIS pomáháte vlivové infiltraci čínské moci do České republiky.

Jaroslav TVRDÍK: Tak já bych zaprvé se na to podíval v kontinuitě. Zpráva BIS za rok 2013 je mnohem rozsáhlejší než zpráva za rok 2014. To znamená, zpráva, kterou vy mi čtete, se zmiňuje o Číně dvěma řádky.

Martin VESELOVSKÝ: Počkejte. To je nějakým protiargument k tomu tvrzení?

Jaroslav TVRDÍK: Nechte mně to dopovědět. Vy jste citoval nějakou zprávu, nechte mně ji komentovat. Já si myslím zadruhé, to, co vy tam říkáte, že čínská strana v České republice dělá sběr politického zpravodajství, to se nezlobte, ale to dělá každé velvyslanectví na světě, včetně českého. I české velvyslanectví po světě dělá sběr politického zpravodajství. To je naprosto bezobsažná konstatace. To prostě podle mého názoru je součástí činnosti velvyslanectví každé země, v každé zemi světa.

Martin VESELOVSKÝ: Dobře. Čína, Čína se nesnaží uplatňovat jiný než čistě ekonomický vliv v České republice?

Jaroslav TVRDÍK: Je potřeba se podívat na to, jaká je současná politika České republiky.

Martin VESELOVSKÝ: Počkejte, pane Tvrdíku, ta otázka stála. Čína se nesnaží uplatňovat jiný než čistě ekonomický vliv v České republice?

Jaroslav TVRDÍK: Čína představila v roce 2012 projekt spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy. Já jsem v té době nebyl poradcem ani prezidenta ani Vlády České republiky. Ta vláda byla pravicová v čele s Petrem Nečasem a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.

Martin VESELOVSKÝ: Nezlobte se na mě, vy mi neodpovídáte...

Jaroslav TVRDÍK: A Česká republika bývala velmi aktivní a ona se k tomu přihlásila. Já tady netvořím zahraniční politiku, já ji realizuji.

Martin VESELOVSKÝ: Vy mi neodpovídáte na moji otázku.

Jaroslav TVRDÍK: To je rozdíl.

Martin VESELOVSKÝ: Tak. A já se vás ptám jako člověka, který má velice blízko k čínským zájmům, to jste mi sám potvrdil tím, jak jste pojmenoval svoji pozici uvnitř CEFC, tak se ptám, má Čína skrze firmy, které její vládní struktury ovládají, ještě jiný než čistě ekonomický zájem například v České republice?

Jaroslav TVRDÍK: Nedomnívám se. O nic větší než, než jakákoliv jiná země investující v České republice.

Martin VESELOVSKÝ: Dobře. Podle dostupných informací je CEFC spojena i se styčným oddělením generální politické sekce Lidově osvobozenecké armády, což je oddělení, které zastřešuje jak vojenské, tak ekonomické a politické operace čínské armády. Jinak řečeno, když se to zestruční, je to v podstatě jakási čínská rozvědka, která hájí politicko-ekonomické zájmy Číny v zahraničí. Není to důvod, proč mít podezření, že to, co říkáte, tak úplně není? Že tady kromě čistě ekonomických mají Číňané i jiné zájmy?

Jaroslav TVRDÍK: Byl byste tak laskav a citoval mi zdroj těch dostupných informací?

Martin VESELOVSKÝ: Je to Project 2049. Blok dvou, dvou bezpečnostních novinářů.

Jaroslav TVRDÍK: Vynikající. Ne, ne novinářů. Nemáte pravdu, pane redaktore. A bylo by velmi korektní, jestli mi dovolíte, to uvést na pravou mír. Pan Stokes rozhodně není novinář. Pan Stokes, když se podíváte na jeho kariéru, tak je to bývalý voják. Je to zástupce...

Martin VESELOVSKÝ: A to ho diskvalifikuje?

Jaroslav TVRDÍK: Ne. No tak neříkejte novinářů. Je to zástupce, když už jsme u toho, když mně chcete říkat, jestli zastupuju firmu nebo nezastupuju, jestli je to v pořádku nebo není, tak pan Stokes je zástupcem americké zbrojní firmy /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ: Ne. Moment. Pane Tvrdíku, neposunujte, neposunujte mé otázky. Já jsem nijak nezpochybňoval vaše angažmá v jakékoliv čínské firmě.

Jaroslav TVRDÍK: Tak necháte mě domluvit, že to nejsou 2 nezávislí novináři?

Martin VESELOVSKÝ: Já jsem neříkal, že jsou to nezávislí novináři.

Jaroslav TVRDÍK: Vy jste říkal, že to jsou novináři.

Martin VESELOVSKÝ: Mluvil jsem o nich jako o dvou novinářích. Pokud píší svůj blog, tak je můžeme nazývat novináři nebo chcete-li bloggery, dobře.

Jaroslav TVRDÍK: Takže v tom případě, když já dneska začnu psát blog, tak sem od zítra novinářem?

Martin VESELOVSKÝ: Pokud se tak budete nazývat, tak to tak je.

Jaroslav TVRDÍK: Vy nazýváte. A já myslím, že oni sami sebe novináři nenazývají. Pan Stokes, který to napsal, je reprezentantem americké zbrojní firmy /nesrozumitelné/ na Tchaj-wanu. To znamená, je to člověk, který je velmi podjatý v této záležitosti, podobně jako Lomová, a zastupuje určité kruhy z Tchaj-wanu, který se v současné době velmi vymezují proti Číně. Ta studie, na kterou se odvoláváte, vychází z toho, že tvrdí...

Martin VESELOVSKÝ: Já jsem se na žádnou studii neodvolal.

Jaroslav TVRDÍK: Já jsem vás požádal o zdroj a vy jste mi řekl, že to je studie dvou novináři z Tchaj-wanu.

Martin VESELOVSKÝ: Řekl jsem, že to byl blog dvou novinář z Tchaj-wanu.

Jaroslav TVRDÍK: Blog. Tak fajn. Takže jedná informace, která tvrdí, že CEFC je pekingská rozvědka, je blog dvou novinářů z Tchaj-wanu. A já vám teda zkusím ten blog citovat. V tom blogu je napsáno, že předseda představenstva CEFC je buď zástupcem generálního tajemníka organizace CAIFC anebo představitele šanghajské pobočky této, této organizace. Z toho vychází, protože celá jinak ta velmi obsáhlá studie, která má přes 80 stran, tak hovoří o CEFC jenom v několika málo, v jednom nebo ve dvou odstavcích. A zaprvé je tam zajímavé, že ani tato studie neříká a netvrdí, že tam předseda představenstva CEFC byl, ale říká pravděpodobně nebo možná. A my říkáme zcela jednoznačně, že předseda CEFC v té organizaci, kterou on uvádí, nikdy nepracoval v žádné pozici. Ani v pekingské centrále, ani v šanghajské pobočce. S tou organizací není jakkoliv spojen a ta informace, o kterou, kterou to zdrojujete, tak prostě není pravdivá.

Martin VESELOVSKÝ: Dobře. Tam není žádné spojení. Dobře. Předseda představenstva CEFC je teď 38,5letý Jie Ťien-ming. Je to muž, který toho svého postavení dosáhl jak? Při veškeré vaší znalosti reálií čínského politického života, jak tak relativně mladý muž mohl dosáhnout na tak vrcholnou pozici v tak velké firmě? Znovu podotýkám, šestá největší čínská firma.

Jaroslav TVRDÍK: Ne. Ne. Já bych vás tady si dovolil opravit. Je to teda proti nám, není to šestá největší čínská firma, je to šestá největší privátní firma, což samozřejmě v Číně hraje velkou roli. V Číně je mnoho desítek velkých státních firem, to znamená, není to, není to, není to šestá největší státní firma, by tady nevznikal ten dojem. To jsou ty drobná zkreslení, které potom vytváří ty iluze, je to třeba šedesátá největší čínská firma.

Martin VESELOVSKÝ: Jak velkou rozhodovací pravomoc, jak velkou rozhodovací...? Ale víte o tom, že jsem neřekl, že to je šestá největší státní firma?

Jaroslav TVRDÍK: Ne. Vy jste říkal, že to je šestá největší čínská firma a já vás jenom upozorňuju na to nebo se vám snažím odpovědět, že to není pravda, to není šestá největší čínská firma.

Martin VESELOVSKÝ: Tak buďme korektní úplně. Když se řekne čínská soukromá firma, je to soukromá firma v tom českém podání? Kdo všechno má vliv na rozhodování o vedení toto firmy? Jak velký vliv tam je například ústředního výboru Komunistické strany Číny?

Jaroslav TVRDÍK: Společnost CEFC patří několika čínským fyzickým osobám a několika čínským investičním fondům. A jak velký vliv má organizace, na kterou se ptáte, já předpokládám nebo myslím si, že čínské firmy, a viděl jsem teď velmi dobrý rozhovor tento týden, myslím, že shodou okolností u vás v ekonomii s manažerem působícím ve firmě v Číně, a ten říkal, že v zásadě, chcete-li podnikat v Číně, musíte být v kontaktu s čínskou státní správou, ať jste státní nebo soukromý. A s tímhle názorem se nedá polemizovat, to je objektivně pravda. To znamená, já...

Martin VESELOVSKÝ: Takže jaký vliv má na rozhodování CEFC například ústřední výbor Komunistické strany Číny?

Jaroslav TVRDÍK: Při realizaci jejich investic já se domnívám, že žádný.

Martin VESELOVSKÝ: Domníváte se nebo to víte?

Jaroslav TVRDÍK: S jistotou člověk musí jenom umřít, takže já se musím jenom domnívat, protože jistotu nemůžete mít.

Martin VESELOVSKÝ: Vy jste součástí, součástí jedné z poboček té firmy, tak byste to měl vědět. Sám říkáte, že...

Jaroslav TVRDÍK: Já jsem členem představenstva české dceřiné společnosti, takže se nebudu tvářit a mám k životu velkou pokoru, nebudu se tvářit, že rozumím úplně všemu a vím úplně všechno. V tomhletom se domnívám z dostupných informací, které já mám ze spolupráce s ním, že je to 100% privátní firma, která realizuje svoje strategie například zde v zahraničí na základě rozhodnutí svých majitelů. A když jste se ptal na ten, jestli se můžu k tomu vrátit, když jste se ptal na ten věk, víte co, naši...

Martin VESELOVSKÝ: Na věk jsem se neptal.

Jaroslav TVRDÍK: Vy jste se ptal na 38 let.

Martin VESELOVSKÝ: Na to jsem se neptal. Já jsem to konstatoval.

Jaroslav TVRDÍK: Já jsem na to chtěl odpovědět. Vy jste se na to neptal.

Martin VESELOVSKÝ: Je mu 38, co s tím víc uděláme?

Jaroslav TVRDÍK: A našim partnerům v J&T, se kterými úzce spolupracujeme, je také 38 a také vytvořili jednu z nejvlivnějších skupin ve střední a východní Evropě. Když se to může stát v Evropě, proč je to neobvyklé, aby se to stalo v Číně?

Martin VESELOVSKÝ: Dobře. To zajímavé na tom muži je, že je, a teď nevím, jestli formálním nebo neformálním poradcem českého prezidenta Miloše Zemana. Jak se to stane?

Jaroslav TVRDÍK: Nevím, jestli to je neobvyklé. Například britský premiér Cameron v současné době má také poradce, představitele čínské firmy Jack Ma, majitel Alibaby, také s ním úzce spolupracuje v rovině svého, jeho poradce pro spolupráci mezi Velkou Británií a Čínou. V dané chvíli si myslím, že ta funkce toho poradce je především čestná, je to čestné ocenění, není to faktické poradenství. Pan prezident Zeman si s panem předsedou představenstva CEFC každý týden /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ: Já se moc omlouvám, když čtu Jiřího Ovčáčka, mluvčího pana prezidenta, který o prezidentu Jie Ťien-mingovi říká, jde o určité speciální poslání. Není součástí klasického expertního nebo poradního týmu pana prezidenta, je to speciální poradce pro Čínskou lidovou republiku, pro ekonomické otázky a otázky ekonomického rozvoje. Samozřejmě ta činnost není nikterak honorována. Dobře.

Jaroslav TVRDÍK: Přesně. Přesně tak. Já si to takhle přesně myslím.

Martin VESELOVSKÝ: Proč je potřeba, aby muž, který stojí v čele tak velké firmy, který, jak sám říkáte, má bezesporu nějaké vazby, protože musí mít v Číně, na čínskou státní moc nebo chcete-li Komunistickou stranu Číny...

Jaroslav TVRDÍK: Já jsem vám nic takového neřekl.

Martin VESELOVSKÝ: Řekl jste, že musím mít člověk, pokud chce v Číně podnikat...

Jaroslav TVRDÍK: Podnikající v Číně, podobně jako člověk podnikající v České republice musí mít kontakt s českou státní správou.

Martin VESELOVSKÝ: To jste tím myslel?

Jaroslav TVRDÍK: Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ: To znamená kontakt s Komunistickou stranou Číny a být nějakým způsobem zadobře s komunistickou stranou být nemusí?

Jaroslav TVRDÍK: V Číně podniká tisíce firem světa, včetně z top 100 firem...

Martin VESELOVSKÝ: Ale tady se bavíme o čínské firmě.

Jaroslav TVRDÍK: Já vám to říkám, nechte mě dopovědět, z top 100 firem světa největších podniká v Číně každá. A každá tam má své partnery z řad čínských firem. Jestli chce v Číně podnikat, s Čínou spolupracovat, tak musíte respektovat politický systém země, ve které podnikáte, ve které investujete.

Martin VESELOVSKÝ: Nezlobte se na mě. Já to nerozporuju. To, co mě zajímá...

Jaroslav TVRDÍK: No. Takže v tomhletom, jestli podnikáte v České republice, musíte respektovat náš ústavní systém, podnikáte v souladu se zákony, musíte platit daně.

Martin VESELOVSKÝ: To, co mě zajímá, z jakého důvodu je tento muž poradcem prezidenta republiky? K čemu je to dobré? K čemu je dobré mít takového muže vedle prezidenta České republiky?

Jaroslav TVRDÍK: Znova říkám, já jsem k vám přišel s pokorou, tak jestli mě necháte odpovědět, tak to zkusím. Vy jste citoval Jiřího Ovčáčka, já myslím, že to řekl velmi výstižně. Česká republika a prezident České republiky si dal ekonomické vztahy s Čínou jako jednu ze svých priorit. Jako Česko má po světě systém takzvaných honorárních vyslanců, lidí, kteří pro Česko pracují, pomáhají mu, předseda představenstva CEFC se pokouší na stejném principu pracovat a podporovat, propagovat v Číně Českou republiku. Myslím, že zaprvé není pochyb o tom, a rád vám takové firmy řeknu, že CEFC pomáhá českým investorům v Číně. A zadruhé není pochyb o tom, že CEFC přivádí do České republiky svoje čínské partnery. Jestli můžu s radostí říct, že třeba od poloviny letošního roku bude mezi Šanghají a Prahou létat přímé letecké spojení China Eastern, tak přesně China Eastern a předseda představenstva China Eastern je člověk, kterého do Česka pozvalo CEFC. To znamená, je to honorární vyslanec pro ekonomickou diplomacii a neovlivňuje jakkoliv vnitřní politiku České republiky a pomáhá českému exportu a čínským investicím. Já myslím, že je to úplně v pořádku.

Martin VESELOVSKÝ: Jak důležitým člověkem je řekněme pro čínské investice, pro čínské firmy, možná pro celý čínský stát prezident republiky Miloš Zeman?

Jaroslav TVRDÍK: Já myslím, že je velkým symbolem, protože k Číně má dlouhodobě pozitivní vztah. Čínu navštívil již v roce 1999 jako premiér. Netají se svojí ambicí prohlubovat vztahy s Čínou a koncentruje se hodně na ekonomickou a obchodní spolupráci. Já myslím, že je velkým symbolem v Číně.

Martin VESELOVSKÝ: Plánuje společnost CEFC v Česku nějaké další investice?

Jaroslav TVRDÍK: Ano. Plánuje.

Martin VESELOVSKÝ: Řeknete mi jaké?

Jaroslav TVRDÍK: Kolik máme času?

Martin VESELOVSKÝ: Co to znamená? Že to, co jsem zatím jmenoval, a popravdě řečeno, to jsem vlastně nejmenoval všechny investice, které zatím proběhly, že to byla jen taková ochutnávka?

Jaroslav TVRDÍK: CEFC si vybrala Českou republiku jako sídlo svých aktivit a CEFC již dnes podniká a investuje v Evropě v řadě zemí, například ve Španělsku nebo ve Francii. Velkou investici vlastně díky tomu, že koupila kazašskou energetickou společnost, tak získá například i v Rumunsku, protože získala majoritu v kazašské společnosti, která je velkým investorem v rumunské energetice. Takže CEFC už řadu svých investičních aktivit v Evropě má a z České republiky je plánuje řídit. A do Česka si přivádí řadu svých partnerů, což jsou velké čínské firmy. A plánuje zde řadu projektů.

Martin VESELOVSKÝ: Já to chápu. Co dalšího... Můžete jmenovat některé z nich?

Jaroslav TVRDÍK: Tak o některých z nich dnes shodou okolností hovořila také paní viceprezidentka Hrdá, která dneska má reálně na starosti exekutivu investic v CEFC a hovořila dnes například o založení společného investičního fondu s velkou čínskou skupinou Hand-fang group. A tento společný fond vznikl v zóně volného obchodu v Šanghaji a má 32 miliard korun a tyto dvě skupiny cestou prostředků poskytnutých tímto fondem v zásadě předpokládají nebo dokončují akvizici 100 % české strojírenské společnosti ŽĎAS. A v této společnosti v současné době realizuje přes 65 % svých, své produkce vyváží do Číny nebo do Asie. My čekáme, že tento projekt dále otevře čínský asijský trh a že bude znamenat nejenom rozvoj a rozkvět této české prestižní strojírenské firmy, tak tam vytvoří nová pracovní místa a přinese další příležitosti. A oblast českého strojírenství je přesně tím tématem, kdy my si umíme představit, že budou směřovat ty další investiční projekty.

Martin VESELOVSKÝ: Já rozumím tomu... Já chápu, že mi asi nemůžete vyjmenovávat jednu po druhé, včetně nějakých plánů, které možná ještě nejsou úplně, úplně domluveny. Na druhou stranu by mě zajímalo, jestli to, co už prostě domluveno a oznámeno bylo nebo koupeno, tak jestli je to 10 % toho, co se plánuje? Je to 1 %, je to polovina?

Jaroslav TVRDÍK: Já myslím, že takhle nikdo neuvažuje a myslím, že s výjimkou projektu takzvané společnosti odpovědnosti, ke kterým patří investice do Slavie nebo Klinika tradiční čínské medicíny v Hradci Králové, tak každá investice v CEFC prochází projektovým posouzením rentability, smysluplnosti jako každá jiná investice v každé jiné firmě, takže hovořit o tom, jestli bude zítra nebo pozítří investováno tolik nebo, nebo, nebo jakákoliv suma, takhle se to prostě posuzovat nemá. Já vám na to takhle odpovědět neumím. Jestliže budou obchodní příležitosti, tak si myslím, že ty investice budou dále narůstat a není to jenom o České republice ale o celém regionu. A můžu vám s radostí říct, že těch příležitostí, nevyužitých příležitostí českých firem, když se bavíme například v průmyslu, tak je v Číně ještě mnoho a protože už média spekulovala například o Tatře Kopřivnice, tak lze opravdu říci, že se domnívám, že tak jako je mimořádně úspěšná v Číně Škoda Mladá Boleslav, Škoda Auto a tvoří to velkou část jejich exportních aktivit, čínský trh, tak já se osobně domnívám, že třeba stejně velký potenciál tam může mít výroba nákladních automobilů, které jsou mimořádně kvalitní. Čínský trh v každém roce potřebuje tisíce, desetitisíce nákladních automobilů a my se nebudeme tajit tím, že bysme například ve svobodné zóně v Šanghaji s tímto prestižním českým výrobcem také založili společný podnik. Takže takovýchto projektů myslím, že je celá řada. Ale bylo by velmi nekorektní je oznamovat našim partnerům cestou vaší televize.

Martin VESELOVSKÝ: Vlastně poslední věc mě zajímá. Je vůbec myslitelné, aby se Jaroslav Tvrdík stal třeba volebním manažerem nějaké politické strany ještě?

Jaroslav TVRDÍK: Rozhodně ne.

Martin VESELOVSKÝ: S politikou jste skončil?

Jaroslav TVRDÍK: Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ: Tak děkuju pěkně za rozhovor.

Jaroslav TVRDÍK: Jsem se těšil, že to bude delší.

Martin VESELOVSKÝ: Tak příště.

Jaroslav TVRDÍK: Děkuji velice.

Martin VESELOVSKÝ: Na shledanou.

Jaroslav TVRDÍK: Na shledanou.

 
Následující videa