Nemocnice budoucnosti: IVF Cube

Klinika asistované reprodukce IVF CUBE pravidelně provádí studie, kde se testují přínosy podpůrných hormonálních preparátů
 
Následující videa