Nepravdy v prezidentské debatě? Zeman fauloval mnohem víc

TV Prima
24. 1. 2018 11:49
Přinášíme vám hodnocení sporných pasáží prvního společného duelu prezidentských kandidátů, který v úterý odvysílala TV Prima. Jakých faulů se v debatě dopustil Miloš Zeman a kolik jich měl Jiří Drahoš? Analýzu zpracovalo sdružení Demagog, které se specializuje na kontrolu faktické správnosti v politických vystoupeních. Níže si můžete přečíst i obsáhlejší zdůvodnění Demagogu.

Přehled nepravdivých výroků:

ZEMAN: Já jsem ve svých vystoupeních o panu Drahošovi zatím prakticky nemluvil.

DEMAGOG: Miloš Zeman se k Jiřímu Drahošovi vyjádřil již několikrát osobně, například na TV Barrandov či na konferenci strany SPD. 

ZEMAN: Ústavní zákon byl zapotřebí jen proto, protože to byla jediná cesta, jak obejít směrnici EU. Jak víte, ústavní zákon je nadřazen evropské směrnici.

DEMAGOG: Podle unijního ani podle vnitrostátního výkladu není ústavní zákon sám o sobě nadřazen evropské směrnici. Výjimkou je případ, kdy by unijní právo porušilo základy státní svrchovanosti či podstatné náležitosti demokratického právního státu.

DRAHOŠ: Ve zprávách BIS se jasně hovoří o takových věcech (jako je ovlivňování voleb zahraničními službami).

DEMAGOG: BIS píše o intenzivní snaze ruských a čínských tajných služeb ovlivnit veřejné mínění v ČR, nepíše ale konkrétně o ovlivnění parlamentních voleb.

ZEMAN: Podle vašeho výkladu v podstatě by parlament nemohl přijmout jakýkoliv nový daňový zákon.

DEMAGOG: Zeman reaguje na to, když Drahoš odmítá zpětné zdanění církevních restitucí slovy: "Nevidím žádný důvod pro to, aby v této chvíli byl otevřen problém zdanění církevních restitucí, protože velmi podobně bychom mohli sáhnout postupně i [ke] zdanění jiných věcí."
Rozdíl mezi zpětným zdaněním restitucí a novými daňovými zákony je zcela zjevný. Při zasažení do již přijatého zákona o církevních restitucích by došlo k tzv. pravé retroaktivitě - změně směrem ke vztahům, které již vznikly. Ta je kvůli právní jistotě nepřípustná.

ZEMAN: Církevní restituce. Byla to těsná volba, rozhodl 1 hlas, hlas trestně stíhaného poslance Pekárka, ten šel krátce nato do vězení.

DEMAGOG: Pro zákon hlasovalo 102 poslanců, mezi nimi byl i poslanec Roman Pekárek (později skutečně odsouzen a uvězněn). I kdyby se Pekárek hlasování neúčastnil, zákon by byl přijat.

DRAHOŠ: V roce 1999 jste při kosovské krizi řekl, že tento stát může přijmout 5 tisíc kosovských Albánců.

DEMAGOG: Výrok nepronesl Miloš Zeman coby tehdejší premiér, ale vyřkl jej ministr zahraničí Zemanovy vlády Jan Kavan.

ZEMAN: Prezident má možnost ústavní stížnosti.

DEMAGOG: Prezident nemůže podávat ústavní stížnost, pouze může podat návrh k posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem. To se však nevztahuje na nařízení, které je předpisem vzniklým až na základě mezinárodní smlouvy.

Přehled zavádějících výroků:

ZEMAN: BIS publikovala zprávu, že nemá žádné informace o tomto ovlivnění.

DEMAGOG: BIS uvedla, že v tuto chvíli nemá relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování voleb. Nevyloučila však jinou formu ovlivňování (např. šíření dezinformací).

ZEMAN: Dostávám zprávy Bezpečnostní informační služby. Zatímco vy k nim nemáte přístup. Takže nemůžete říkat, co se v nich mluví. Ale to, že BIS vydala oficiální informaci, že vaše tvrzení je nepravdivé, to nemůžete popřít, protože to nebyla žádná tajná zpráva, ale veřejné sdělení.

DEMAGOG: Prezident Zeman sice dostává nezkrácenou verzi zprávy BIS, Jiří Drahoš však opakovaně mluví o veřejné části výroční zprávy BIS, která je pravidelně dostupná na webu.

ZEMAN: Červen 2017: Drahoš v Karolinu říká, že přijmout 2600 migrantů není pro ČR problém. Vy jste podepsal petici, o které tvrdíte, že není výzvou pro přijímání migrantů. Dovolte mi ocitovat první větu: "Do Evropy mají přijít lidé tak, aby jim byla zajištěna svoboda a důstojnost."

DEMAGOG: Jiří Drahoš v červnu 2017 v Lucerně (nikoli Karolinu) řekl, že "přijmout nějakých 2600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém". Obsah výzvy vědců proti strachu a lhostejnosti prezident také interpretuje chybně. Výzva výslovně uvádí, že nechce zlehčovat migrační rizika a neagituje za konkrétní kroky vůči uprchlíkům. Citovaná věta pokračuje: "Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita."

ZEMAN: Takže nepokládejme Dublin IV za finální verzi. A pokud jde o to, k čemu je prezident oprávněn a není oprávněn, podle ústavy prezident podepisuje mezinárodní smlouvy, jako například Václav Klaus podepsal Lisabonskou dohodu.

DEMAGOG: Výrok je hodnocen jako zavádějící, neboť i když má Zeman pravdu v tom, že prezident podepisuje mezinárodní smlouvy, v případě Dublin IV, o kterém byla řeč, nejde o mezinárodní smlouvu, a tak prezident reálně nic nepodepisuje.

 
Následující videa