Operace Parní válec. Armáda monstrózně ničila ilegálně držené zbraně

Úřady v Riu de Janeiru spustily kampaň za odzbrojení civilistů. Pokouší se tak vymýtit zbraně z ulic města. V rámci této akce nechaly přes několik tisíc zbraní přejet parním válcem. Tyto zbraně byly zabaveny státní policií nebo odevzdány samotnými občany. Akci se vhodně přezdívá „operace Parní válec“.
 
Následující videa