Nejznečištěnější české město jsou ostravské Bartovice. Děti zde ohrožuje nebezpečný benzopyren

Jedno z nejvíce znečištěných olbastí jsou Bartovice na Ostravsku. Koncentrace karcinogeních látek je zde 10x vyšší než je standard Evropské unie.
 
Následující videa