Hana se k teroristům vrátit nechtěla, informace je jako bomba před jejím prahem, tvrdí novinářka

Je potřeba lidem říct, že jsou oblasti, kam pokud přijedou, tak budou uneseni, říká šéfredaktor Respektu Erik Tabery, který si za informacemi zveřejněnými ve článku o výkupném za unesené dívky stojí. Terčem hry tajných služeb se prý Respekt nestal, uvědomuje si ale, že některé pasáže, zejména o stropu pro výkupné, měly být formulovány jinak. Novinářka Tereza Engelová tvrdí, že zveřejnění výkupného byla chyba, která ohrožuje bezpečnost lidí. Informace o cestě Hany do Pákistánu prý není pravdivá a ohrožuje Hanu na životě. Detaily o výkupném i vyjednávání podle Engelové ale hlavně neměly nikdy uniknout. Článek navíc prý vyšel přeložen v Pákistánu a ví se tam tak, že Česko teroristům platí.

Daniela DRTINOVÁ: Je ve veřejném zájmu psát v novinách o výši výkupného, když stát zaplatí únoscům za své občany? Narážejí tvrdě podobné informace na hranice novinářské etiky, nebo ne? V diskusi se utkají novinářka Tereza Engelová. Dobrý den.

Tereza ENGELOVÁ: Dobrý den.

Daniela DRTINOVÁ: A Erik Tabery, šéfredaktor Respektu, který článek otiskl. Dobrý den.

Erik TABERY: Dobrý den.

Daniela DRTINOVÁ: Ve veřejném zájmu to podle tebe není?

Tereza ENGELOVÁ: Teď co? Je otázka, co je ve veřejném zájmu?

Daniela DRTINOVÁ: Začněme tou informací o výkupném.

Tereza ENGELOVÁ: Informace o výkupném, já si myslím, že ve veřejném zájmu možná, to si myslím, že není, není úplně od věci, je debata případně o tom, jestli výkupné platit, nebo ne. Tahle debata ale rozhodně by neměly být, neměly být zveřejňovány výše výkupného, což samozřejmě já jako chápu, že, že určitě Respekt nebyl první, kdo zveřejnil tuto informaci, kolik případně se zaplatilo, ale většinou jsou to informace, které jsou, ty částky nikdy nejsou přesné a v tomto případě zazněla přesná částka a především ve spojení s informací, která ohrožuje bezpečnost konkrétního člověka, konkrétní rodiny, a to si myslím, že je zcela naprosto proti novinářské etice a je to, je to něco, pro co vlastně já jako nemám slov.

Daniela DRTINOVÁ: Hm. I veřejný zájem má tedy samozřejmě svoje hranice. Výše výkupného tou hranicí není?

Erik TABERY: Veřejný zájem rozhodně hranice má, my jsme je samozřejmě zvažovali nejenom v tomhle případě, protože Respekt se věnuje celé řadě podobně, řekněme, důležitých a tím pádem i složitých témat. Já si myslím, že to má význam ve chvíli, kdy tu informaci prostě získáme a kdy my můžeme nebo kdy se rozbíhá debata o tom, jestli se má platit za unesené lidi, jestli se platí tady jinou formou, což jsme viděli i minulý týden, což bylo prostě vyměnění, vyměnění českých občanů za libanonské teroristy, to znamená, to téma je na stole a já myslím, že v tu chvíli je rolí novinářů o tom informovat a psát a zjišťovat maximální možný množství informací.

Tereza ENGELOVÁ: No, otázka je ale, kdo to téma na ten stůl položí, že jo, v případě, že, že to téma na stůl položí kdosi z tajných služeb, dá se předpokládat tedy, nebudeme, nebuďme konkrétní, v situaci, kdy tajné služby mají velký průšvih s tím, jakým způsobem proběhla ta výměna těch rukojmích, konkrétně co se týká případu pana Fajáda, a tajné služby se potýkají s řadou dalších, dost poměrně skandalózních věcí, tak jak je možné, že vyplave tato informace zrovna jakoby náhodou a vlastně začíná jít celá reportáž o tom, kolik by se mělo platit za výkupné. Ten článek začíná v podstatě obviněním jedné dívky, že se chtěla přidat k teroristům a že možná představuje bezpečnostní riziko…

Daniela DRTINOVÁ: K tomu se dostaneme, přidržme se teď toho, podržme se té výše výkupného.

Erik TABERY: Ne, ne, ne… Tam to, toto obvinění není. Pokud jde jakoby o toto…

Daniela DRTINOVÁ: Jestli mají novináři sdílet nějaká tajemství s úřady, pokud, samozřejmě, že u nás unikají informace většinou, když se to někomu nehodí, ale má novinář sdílet to tajemství s úřady, pokud tu informaci dostane?

Tereza ENGELOVÁ: Já si myslím, že, že samozřejmě novinář má povinnost sdílet s veřejností určité informace, ale vždycky…

Daniela DRTINOVÁ: S úřady, jestli má to tajemství sdílet? Pokud tu informaci má, má sdílet to tajemství s úřady? Nemá to právě v tom veřejném zájmu té veřejnosti říct?

Tereza ENGELOVÁ: S úřady, tím myslíte jakoby, jestli…

Daniela DRTINOVÁ: Pokud se Respekt dozvěděl informaci třeba od tajných služeb nebo nevím od koho, samozřejmě ten zdroj nebude chtít Respekt z logických důvodů otevřít, jestli tu informaci má sdílet s tím úřadem, to tajemství, z mnoha, mnoha důvodů, pokud, jestli je, nebo není veřejný zájem na to to zkrátka té veřejnosti říci.

Tereza ENGELOVÁ: Upřímně, pro mě, pro mě, pokud tam byla, byl nějaký příběh v této celé kauze, tak je to příběh o tom, jak je možné, že někdo chce vynášet z Bezpečnostní rady státu, anebo z okruhu tajných služeb, prostě člověk, který byl přímo v nejužším okruhu lidí, kteří vyšetřovali celou nebo se spolupodíleli na záchraně těch rukojmí, celé ty dva roky, tím myslím konkrétně Hanu a Antonii, jak je možné, že ten člověk vynáší takhle citlivé informace ven, protože tyhle informace se prostě ven nikdy dostat neměly.

Erik TABERY: Já nebudu mluvit…

Tereza ENGELOVÁ: O tom je ta story, jak je to možné? Proč, proč to dělá?

Erik TABERY: Nebudu mluvit o těch zdrojích, podstatné je, že tu informaci jsme měli z více zdrojů, na tu vaši otázku, proč je to teď, my na té kauze vlastně pracujeme úplně od prvního okamžiku, kdy byly obě ženy unesené, měli jsme celou řadu informací i v průběhu toho, kdy byly ještě v zajetí. Tam jsme naprosto respektovali to, že se o tom nepíše, zároveň jsme respektovali žádost rodin těch unesených, aby to novináři stále udržovali v tématu, to znamená, aby se ptali těch politiků, nepublikovali to, ale ptali se, aby ty politici cejtili, že jsou pod tlakem toho, že mají něco dělat, a to jsme drželi. Nic z informací, který by přesahovaly podle mě nějaký rámec soukromí, jsme nezveřejnili, a to ani nyní.

Tereza ENGELOVÁ: Až doteď.

Erik TABERY: A ani nyní. Zveřejnili jsme informace, které souvisí s výkupným s tím, že to téma pro ten stát vlastně pokračuje, to jsme zveřejnili, protože si myslím, že to je důležité. Ten případ, proč je to teď, je…, prostě není tak, že by nám někdo zavolal minulý týden a že by se řeklo: "Potřebujeme odclonit pozornost od Fajáda a od této kauzy…“

Daniela DRTINOVÁ: Do jaké míry si toto Respekt připouští, že zkrátka se stal součástí nějaké hry…

Tereza ENGELOVÁ: Součástí nevrtěti psem.

Erik TABERY: Kdybysme dostali, kdybysme dostali tu informaci minulý týden, tak jí nepublikuju, protože vím…

Daniela DRTINOVÁ: Kdy jste jí tedy dostali?

Erik TABERY: My jí máme už delší čas, protože pokračujeme nebo postupujeme v přípravě toho textu, prostě sledujeme tu kauzu, protože je to důležitá kauza.

Daniela DRTINOVÁ: A proč jste ji tedy nepublikovali už dřív? V době, kdy jste jí dostali, proč zrovna teď, když se objevil Fajád?

Erik TABERY: Tam je otázka samozřejmě, kdy bysme to publikovali a tak, to vám samozřejmě teď nemůžu říct, samozřejmě, že ve chvíli, kdy proběhne další únos a ten stát stvrdil, že vyjednává a obchoduje na dalším případu s únosci, tak samozřejmě mi přijde, že je důležité dát další téma do kontextu, to znamená, to jsou zmíněny pro ty, kteří ten článek nečetli, což bude většina, v tom textu jsou oba ty případy. To znamená, i ten libanonský i těchto dvou unesených žen, to znamená, my nepřikrýváme jednu událost nějakou druhou. Věnujeme stejnou pozornost oběma kauzám.

Daniela DRTINOVÁ: Takže vy jste si zcela jist, že jste se nestal, myslím Respekt, součástí nějaké hry tajných služeb, anebo nějaké kauzy zkrátka zavrtěti psem, aby se odklonila pozornost od kauzy Fajád?

Erik TABERY: O tom jsem naprosto přesvědčen, protože to by muselo být tak, že jsme to dělali narychlo minulý týden, a to se opravdu nestalo.

Daniela DRTINOVÁ: Terezo, cítíte se, cítíš se ty, která se v té oblasti pohybuješ, kvůli zveřejnění výkupného ve větším nebezpečí?

Tereza ENGELOVÁ: Ano.

Daniela DRTINOVÁ: To znamená, že to může opravdu ohrožovat v reálu lidi, kteří se pohybují v těch místech?

Tereza ENGELOVÁ: Nemyslím tím, nemyslím tím, že, no, ono je to trošku ještě uhýbání od tématu, protože já jsem ještě chtěla říct něco k tomu článku, ale vrátíme se k tomu potom…

Daniela DRTINOVÁ: Dobře, tak zareaguj k tomu a potom k tomu /nesrozumitelné/…

Tereza ENGELOVÁ: Můžeme se k němu potom ještě vrátit, teď k té tvojí otázce. Vzhledem k tomu, že jsem žila necelé dva roky v Pákistánu, teď jsem žila v turecko-srbském pohraničí, tak asi to vnímám trošku jinak, než člověk, který prostě se věnuje třeba zahraniční politice, ale věnuje se jí z Prahy a především od stolu. Ve chvíli, kdy žijete v těchto oblastech a ty únosy se, dejme tomu, stávají jakoby reálnou součástí vašeho života, protože to riziko tam hrozí, hrozí reálně, navíc já jsem se vlastně měla možnost setkat, dejme tomu, nějakým způsobem blíže v případě asi tří únosů, znala jsem lidi, kterým unesli ať už zaměstnance, nebo někoho příbuzného a jakmile to vidíte v tom přímém přenosu, tak skutečně si myslím, že člověk na to začne nahlížet z jiného pohledu, než jen čistě: "Mám dobrou story a tohle by byl super headline." Protože vy víte, že můžete ohrozit tou informací někoho konkrétního. Můžete tou informací ohrozit popřípadě i sám sebe, někdy v budoucnu, jo, neříkám, že třeba teď, ale může se to stát téměř komukoliv, kdo jezdí do těchto rizikových oblastí, že bude unesen. A není to tak, že já teď, když pojedu třeba do Turecka nebo pojedu do Sýrie nebo do Iráku, že budu vědět, že protože tady Ondřej Kundra napsal, že český stát platí výkupné, což před tím celou dobu stát popíral, což na tom jako je to bezvadný, že jo, že prostě celou dobu tady hrajeme nějakou hru, že, že se výkupné neplatí a potom najednou člověk, jeden tady nebo možná dva zdroje, prostě z Bezpečnostní rady státu najednou hrajou úplně jinou hru, protože prostě zřejmě to neuneslo jejich ego tu informaci nebo já nevím, jaký vlastně mělo, měli motivace, teda podle vás ta motivace byla asi čistě v zájmu veřejnosti. Už se ale ví, že český stát platí a ví se ta konkrétní částka. Překlad vašeho článku vyšel v Pákistánu na několika internetových serverech. Myslíte si, že ti lidé, kteří jsou teď, protože jsou, nejsou to Češi, ale jsou to občané jiných národností, jsou třeba teď v Severním Baziristánu, myslíte si, že ti únosci se, dejme tomu, od této částky, jako nebudou si, nebudou jí brát v potaz nebo nebudou se nějakým způsobem orientovat?

Erik TABERY: Můžu, můžu? Padalo strašně moc věcí a já bohužel určitě spoustu zapomenu. Nicméně první věc. Není to jenom od stolu. My máme reportéry a redaktoři, redaktory, který často do těch regionů jezdí, velice často, to znamená, riskují stejně jako kdokoliv jiný. Jestli tady byl do teďka dojem, že kdo jezdí do těch oblastí, není vystaven riziku únosu, tak pak musím zvolat…

Tereza ENGELOVÁ: No, je.

Erik TABERY:… sláva, že jsme ten text napsali, protože to je prostě automatický, že jakmile jste ze Západu a oni budou mít možnost vás unést, tak vás prostě unesou, to je fakt. A ostatně důkazem jsou toho obě ženy, které byly uneseny ještě před nějakou publikací textu, to znamená, oni vědí, že na tom, že na tom mohou vydělat, takže, a zároveň, a to je úplně to nejpodstatnější, vědí to ty únosci sami.

Tereza ENGELOVÁ: No, ale to není pravda.

Erik TABERY: To je…, no, vědí, protože tu částku dostali, to znamená, že byť jí…

Tereza ENGELOVÁ: No, teď ano, od vás ji teď dostali konkrétně, co se týká Čechů.

Daniela DRTINOVÁ: Dobře, ale podle BBC, podle BBC…

Erik TABERY: Ne, ale ví, že ten stát platí, vědí, že se platí, že platí všechny evropské státy, to se prostě ví…

Daniela DRTINOVÁ: Existují ceníky, existují i sazebníky právě na to, tak…

Tereza ENGELOVÁ: Ano, to se, to se, to se ví, to se ví…

Erik TABERY: Takže představa, že my jsme řekli někomu, že mají jaksi peníze za únos, je nesmysl.

Tereza ENGELOVÁ: Ale to je velmi naivní domnívat se, že, že teroristé mají sazebníky na konkrétní stát, tak to prostě není. Způsoby těch únosů se, zaprvé se liší, jo, ten únos může přijít tak, že prostě vás unese kriminální skupina, která potom vás předá Talibánu nebo Al Kajdě, prostě je nějakým způsobem prostředník, to znamená, že peníze, které vy ve svém výsledku potom třeba dáte té Al Kajdě, tak se musí rozmístit mezi x dalších prostě lidí, kteří se na tom únosu podíleli, musí se rozmístit třeba například mezi kmen, který vás jako třeba rok nebo tři třeba drží, to znamená, že to není tak, že by byla jasně daná částka a s tou by ty únosci operovali. Ty částky se velmi liší a navíc ty únosci sami často mají velmi reálnou, dá se říct velmi reálný zájem na tom je uměle snižovat už jenom právě proto, aby třeba těm spolupodílníkům nemuseli platit tak vysokou, vysoké spolupodílné. Ty částky prostě nejsou jasně dané.

Daniela DRTINOVÁ: Co teď ta výtka, že Respekt vlastně dostal takto v zahraničí tedy do nějakého ohrožení Čechy, kteří se v těch oblastech pohybují?

Erik TABERY: Promiňte, ale tohle je naprosto dílčí věc. Prostě podstatné je, že když jste obyvatel Západu a jste v té oblasti, tak jste pro ně jaksi kasička na peníze, to znamená, že…, a to byl třeba i můj problém, že tady spousta lidí a ukázala to i teď debata, si mysleli, že ta, že ty dvě ženy byly prostě nezodpovědné a chovaly se někde nebo byly někde, kde neměly být. To je prostě nesmysl. Na tom samém místě byli několikrát moji kolegové, to znamená, jim se to mohlo stát také, to není, že to byly nějaké potrhlé ženy, proto je podle mě důležité říct té veřejnosti, že jsou prostě oblasti, kam automaticky, když přijedou, tak je velká pravděpodobnost, že budou uneseni, aby za ně získali únosci peníze, na tom kontext nic nemění.

Tereza ENGELOVÁ: Já myslím jako, že, že tahle debata zazněla už v době, kdy byly ty holky unesené.

Daniela DRTINOVÁ: /Nesrozumitelné/ jedna věta, podle BBC země Západu skutečně v posledních letech odevzdaly teroristickým skupinám v přepočtu 1,4 miliardy korun, to jsou slušné zisky a ti teroristé samozřejmě asi vědí, že evropské státy vyjednávají a že tento zdroj zisku tam zkrátka položen je. Může na tom změnit něco jeden článek v českém Respektu, pokud navíc tedy tu informaci dostal? To je vlastně ten střet v té novinářské etice.

Tereza ENGELOVÁ: Upřímně, já hlavně ten střet v té novinářské etice nevidím v tom, že se napsala…, mně vadí to, že se vypsala konkrétní částka, to mně vadí.

Daniela DRTINOVÁ: Proč? Proč? Proč vadí přímo ta konkrétní částka, když existují ty sazebníky a ceníky, nikoliv směrem ke konkrétním zemím, ale…

Tereza ENGELOVÁ: Ale oni neexistují, no, to je právě ono.

Daniela DRTINOVÁ:… Pohybují se všechny jakoby zhruba v té oblasti těch 6 milionů amerických dolarů, navíc v roce 2003 to bylo 200 tisíc za rukojmího, dneska je to 10 milionů USD.

Tereza ENGELOVÁ: Ale nikdy ty sazebníky, Danielo, nikde ty sazebníky nejsou dány. Prostě nejsou. Nikdo nemůže přesně vědět, kdo, kdy, komu zaplatil, protože tyhle informace si možná tak sdílejí jako tajné služby, možná, ale ani ony si to nemůžou prostě přesně sdělit, protože, protože prostě ty způsoby toho vyjednávání o tom, jakým způsobem ty rukojmí se dostanou ven, se liší. Někdy za ty rukojmí zaplatí jejich organizace, která je tam vyslala, neunášejí se jenom novináři nebo, nebo jak vy říkáte potrhlí cestující nebo nepotrhlí cestující…

Erik TABERY: Nepotrhlí cestující. To je podstatné.

Tereza ENGELOVÁ: No, já si myslím, že ta debata totiž o tom, jestli jezdit, nebo nejezdit do těchhle zemí, už je za námi. Ta se prostě vedla v době, kdy unesli tu Hanu s Antonií, a myslím si, že, že plno lidí, kteří třeba měli chuť nebo měli pokušení jet do těchto oblastí, tak prostě už je ta chuť možná přešla, protože ta debata už se vedla. Já sama jsem se jí účastnila poměrně intenzivně v tu dobu, jo.

Daniela DRTINOVÁ: No, tak zpátky k té, k té částce, proč tedy bylo nutné z toho…

Tereza ENGELOVÁ: Ne, ne, ta etická chyba, ten etický problém je v tom…

Erik TABERY: Ne, tam je /souzvuk hlasů/…

Tereza ENGELOVÁ: ...že se tady obvinila z něčeho konkrétně Hana…

Daniela DRTINOVÁ: Ano, k tomu se dostaneme, ještě se podržme té výše výkupného…

Erik TABERY: Já chci říct jenom jednu věc…

Tereza ENGELOVÁ:… a v tom já vidím hlavní problém toho článku.

Erik TABERY:… není pravda, že o těch částkách se nepíše a nemluví, já jsem to už zmiňoval několikrát, když se podíváte na ten loňský nebo jaký článek investigativní New York Times, tam máte úplně přesnou částku, kde, kdo, za koho zaplatil. Je tam přesně popsáno, jaké země jak postupují, mluví tam ti unesení, prostě vy nemůžete tvrdit, že téma únosů a výkupného, kdy je to, vy jste to tu už zmínila, kdy je to velký byznys prostě, Al Kajda se odhaduje, že z toho má polovinu svých příjmů, tak vy přeci nemůžete z té veřejné debaty tuhle tu otázku prostě vyjmout.

Daniela DRTINOVÁ: Dobře, ale k čemu český čtenář Respektu potřebuje vědět, pardon, tu konkrétní částku? Proč musel vědět tu konkrétní částku těch 6 milionů?

Tereza ENGELOVÁ: No, upřímně já si myslím…, tak, přesně tak, že ta debata má probíhat, může probíhat, já s tím absolutně nemám problém.

Erik TABERY: Protože, protože ukazuje výši toho byznysu. Já, já úplně, úplně…

Daniela DRTINOVÁ: Jedna konkrétní částka?

Erik TABERY: Ano, protože dává to představu, jak důležitý ten byznys to je pro ně, kdyby tam bylo, já nevím, kdyby to bylo 10 tisíc dolarů, tak asi si řeknete, dobře, tak to byli nějaký pastevci, kteří chtěli prostě na tom nějakým způsobem vydělat a dostali pár dolarů, ale tady je prostě, je v tom byznys a mě, já to úplně chápu, všechno tu citlivost a tak dále, nicméně je to veřejné téma, je to veřejné téma a...

Tereza ENGELOVÁ: Veřejné téma to je, ano, byznys to je, to je bezpochyby, o tom jako snad ani tady nemusíme polemizovat, protože to všichni víme, že, ale prostě, když se zveřejní konkrétní částka a ještě hlavně v případě s dvěma konkrétníma osobama, navíc v atmosféře, která v současné době…

Daniela DRTINOVÁ: Pojďme k nim.

Tereza ENGELOVÁ: ...je velmi vypjatá, řekla bych, v České republice, tak mi to přijde neetické. Neetické a navíc, navíc v tuto chvíli, dobře, dejme tomu, že je unesen jeden jediný český občan, mimochodem aspoň víme, že je unesen, teď už přesně vědí, kolik si za něj mají říct v případě, že…, navíc vy tady jste zveřejnili, že se uvažovalo o 10 milionech, to znamená, že vyjednávači, kteří případně budou vyjednávat o jeho propuštění, tak už mají nasazený strop daleko výš touto informací, než třeba by, než třeba by to, než to mělo být, protože pokud vy vypustíte informaci, že…

Erik TABERY: Správná poznámka.

Tereza ENGELOVÁ:… mohla ta částka být 10 milionů…

Erik TABERY: Správná poznámka, já ji musím…

Daniela DRTINOVÁ: Ještě jedna věta k tomu a pojďme k dívkám.

Erik TABERY: Já tu poznámku, tohle to úplně akceptuju. Myslím si, že, že to jsme mohli formulovat jinak, zároveň z čistě praktického hlediska je mi úplně jedno, kolik ten stát za ně zaplatí, protože by prostě zaplatit měl, ale to je jedno, ale, ale souhlasím, že tohle to prostě nebyla správná, správná, správná formulace, protože, protože je zbytečná navíc, ale jakoby v té obecné rovině, že my se prostě musíme zabývat konkrétními příklady, protože prostě kdyby jich bylo stovky, tak vy nemusíte jakoby popisovat možná nějaký větší případy, ale pokud se chcete tomu tématu prostě věnovat, teď tady proběhl další únos a my nevíme, jestli nebudou přibývat, to znamená, je to téma pro tu společnost. Mimochodem i teď v Parlamentu se bude řešit…

Tereza ENGELOVÁ: Tak a myslíte si, že…

Daniela DRTINOVÁ: Nechme jen domluvit, chvilinku…

Erik TABERY: ...má ten stát vůbec vyjednávat, nemá nebo vyjednávat musí vždycky, má platit, nemá platit, jak se má postupovat, to je prostě téma podle mě, která ta společnost musí mít vydiskutované, vydiskutováno.

Tereza ENGELOVÁ: No, a myslíte si, že tohle by měla řešit veřejnost?

Erik TABERY: Já myslím, že veřejnost…

Daniela DRTINOVÁ: Potřebovala veřejnost znát přesně tu konkrétní částku?

Erik TABERY: Já myslím, že veřejnost toho musí být účastna.

Tereza ENGELOVÁ: Jestli, jestli veřejnost má vědět…

Daniela DRTINOVÁ: Ano, ale těch konkrétních částek? Musí být účastná, má být účastná?

Erik TABERY: Kolik se zaplatí…

Tereza ENGELOVÁ: Kolik se má zaplatit za někoho?

Erik TABERY: Říkám, my jsme tu částku uvedli, protože to ukazuje, ilustruje, jakej…

Daniela DRTINOVÁ: Nebyla to chyba zpětně?

Erik TABERY: ...jaký ten byznys, já myslím, že u té částky chyba nebyla.

Daniela DRTINOVÁ: Že byla zveřejněná?

Erik TABERY: Že byla zveřejněná podle mě není chyba. Ukazuje to, v jaké výši ten byznys prostě je a z tohohle hlediska si myslím, že pro tu tuzemskou debatu je to důležité taky.

Daniela DRTINOVÁ: Ano. Tak to už tady zaznělo…

Tereza ENGELOVÁ: Ne, ale otázka je, jestli by veřejnost měla debatovat to, jestli, kolik se má platit případným únoscům a jestli vůbec. Ta veřejná debata má zaznít, ale přeci tohle nemůže rozhodovat veřejnost.

Erik TABERY: Ano, přesně tak a teď jste řekla to podstatné. Ona má zaznít, ona má proběhnout, má se o tom debatovat…

Tereza ENGELOVÁ: Ale pro tu debatu stačí říct, říct…

Erik TABERY:… jak se potom ten stát rozhodne, je věc další.

Daniela DRTINOVÁ: Nechala bych jen zareagovat Erika. Erika.

Tereza ENGELOVÁ: Myslím si, že pro tu debatu není nutné uvést konkrétní stropy, které je česká vláda, které je česká vláda ochotná zaplatit.

Erik TABERY: Ten strop přiznávám, to jsem říkal, tam jsme to mohli formulovat lépe.

Daniela DRTINOVÁ: Jaké riziko tedy podle tebe skrývá zveřejnění informace, že se jedna z dívek pokusila k únoscům vrátit a že by mohla být podle tedy tajných služeb, představovat bezpečnostní riziko.

Tereza ENGELOVÁ: Jaké riziko to skrývá pro ní?

Daniela DRTINOVÁ: Ano.

Tereza ENGELOVÁ: Pro ní? Pro ní to skrývá to riziko, že, že zaprvé vemte si z lidského hlediska čistě, pokud to budeme brát, jako že jsme lidi a ne novináři teď, anebo že nejednáme v zájmu veřejnosti, vemte si, že se někdo vrátí po dvou letech z únosu. Už jenom to, že konkrétně Hana konvertovala k Islámu, je v současné době pro plno lidí velmi třaskavá informace. To, že vy začnete článek přesně touto informací, že by mohla představovat bezpečnostní riziko pro stát, protože se chtěla vrátit…

Daniela DRTINOVÁ: Nemělo by to, neměla by ale to tím spíš česká veřejnost vědět?

Tereza ENGELOVÁ: ...tak to je, jak kdybyste jí dal bombu prostě před práh a...

Daniela DRTINOVÁ: Neměla by to tím spíš česká veřejnost vědět, právě proto, že český stát zaplatil výkupné?

Tereza ENGELOVÁ:… a Danielo, navíc ta informace, ta informace není, je to spekulace někoho z bezpečnostních složek, je to, je to prostě hospodská povídačka, máte konkrétní důkaz?

Erik TABERY: Ne, není, není to, není to…

Daniela DRTINOVÁ: Ano, teď bych nechala zareagovat Erika na toto obvinění?

Erik TABERY: Vy víte, že ta informace, že nebyla vpuštěna do Turecka, je pravda, to víte.

Tereza ENGELOVÁ: Ano, nebyla vpuštěna, ale na základě, na základě…

Erik TABERY: Na základě čeho, na základě…

Tereza ENGELOVÁ:… informací…

Daniela DRTINOVÁ: Nechme, prosím…

Erik TABERY: Ano, na základě informací českých tajných služeb. To potvrzuje, že ta informace je pravdivá, my jsme ji měli ověřenou z několika zdrojů. Tam prostě není pochybnost, že ta informace je pravdivá a je podle mě důležité, aby i v tomto případě ta veřejnost věděla, že ten stát se tím případem zabývá i nadále. Ale chci říct jednu věc, než, aby to, vy jste zmínila v té atmosféře, která je ve společnosti, tam prostě, kor teď se to vyhrotilo i třeba kolem zapálení té kliniky, já uznávám, že tohle je velice choulostivé téma, navíc to zapálení kliniky teda bylo v době, kdy my už jsme byli v tisku a já si uvědomuju, že tady to je velice mezní situace a já jsem to i napsal, kdyby třeba to napadení té kliniky proběhlo v čase, kdy jsme ještě mohli ten text upravovat, tak bych možná nechal některé ty pasáže formulovat jinak, to znamená, za gró, prostě podstatnou toho textu já si stojím, nicméně prostě holt se pohybujeme v nějaké společnosti, kde i věcná informace začne žít prostě svým životem a dá se někým zneužít.

Daniela DRTINOVÁ: Mluvíš o věcné informaci, ale bezpečnostní expert a Dan Dolník řekl v Lidovkách, že to je lež, že dívka jela s rodinou do Turecka na dovolenou, mohla být vrácena, ale že se nechystala utéci za únosci, ani se nechystala radikalizovat na dovolené v Turecku.

Erik TABERY: A to já úplně respektuju, ať to říká. My jsme v tom, my jsme v tom textu napsali, jak se na to dívají bezpečnostní složky, což jsem doložil tím, že se na to nějak dívají, protože když zabráníme, aby šla…

Daniela DRTINOVÁ: Promiň, jenom jedna věc, přece platí zásada, Eriku, že když je zdroj nejmenovaný, tak odpovědnost za pravdivost informace nese novinář.

Erik TABERY: Vždyť jo, já to respektuju, taky je pravdivá a byla tam zároveň daná informace, že rodina a blízcí říkají, že vůbec nešlo o to, že by chtěla se dostat do Pákistánu nebo tak, že prostě tento cíl cesty tam neproběhl. To v tom textu je, ten text je prostě věcný…

Tereza ENGELOVÁ: Na dva řádky a na dalších, na 4 odstavce je tam v podstatě obvinění, že, že Hana se prostě chystala vrátit ke svým únoscům, ten článek, ten článek…

Daniela DRTINOVÁ: Na tebe ten článek dělá ten dojem?

Tereza ENGELOVÁ: Ten článek, ten článek tímto obviněním…

Daniela DRTINOVÁ: Takto? Že se chtěla radikalizovat?

Tereza ENGELOVÁ: Ten článek tímto obviněním v podstatě začíná, což chápu, asi je potřeba jako to personifikovat nějakým způsobem. Nevím, prčo když ta debata má být o tom, jestli platit nebo neplatit výkupné, tak článek začne větou, že Hana podruhé už byla zadržená a vracela se s tajnými službami do Prahy. V podstatě to celé už evokuje to, že udělala něco, čímž ohrozila stát. Eriku, je to čtení mezi řádky a vy víte, že, že čtenář většinou si z toho vezme tu nejsenzacechtivější informaci. Taky se to tak stalo. Titulky v Blesku: "Hana chtěla uprchnout do Pákistánu." Myslím si, že, že to je něco, co by ten novinář měl strašně zvažovat, protože vy, aniž má možnost se ta holka bránit, tak prostě jí obviníte z něčeho, co už se s ní potáhne…

Erik TABERY: Ale my jsme jí neobvinili, to je podstatný, neobvinili.

Tereza ENGELOVÁ: Eriku, vy jste tam na dva řádky zmínili, že z okruhu rodiny víte, že nic takového nechystala. V případě, že z okruhu rodiny tato informace se k Ondřejovi dostala, tak si jí měl setsakra prověřovat a nevypustit něco, co je domněnka jednoho nebo možná dvou lidí z Bezpečnostní rady státu, která navíc, jak vy sami v tom článku…

Erik TABERY: To není /souzvuk hlasů/ Bezpečnostní rada státu.

Daniela DRTINOVÁ: Unikla ta informace z bezpečnosti /nesrozumitelné/…

Tereza ENGELOVÁ:… nebo z tajných služeb, prostě dejme tomu, že, že unikla prostě z vašich zdrojů.

Daniela DRTINOVÁ: Unikla informace z Bezpečnostní rady státu?

Erik TABERY: Ne, ne, ne.

Daniela DRTINOVÁ: Unikla nebo neunikla?

Erik TABERY: Ne, ne, ne, ale podstatné přeci je, že tahle ta informace…

Tereza ENGELOVÁ: Tak je to jenom domněnka, tak je to jenom domněnka.

Erik TABERY: Ne, není. Jak by to mohla být…

Daniela DRTINOVÁ: Není to alibismus tedy použít jakoby tu spekulaci odcitovanou skrz tajné služby?

Erik TABERY: Ale to není spekulace, my jsme jí měl ověřenou. Ten i ten fakt, že nebyla vpuštěna do Turecka a říkám, že prostě, že část českých tajných služeb ukazuje, že ty české tajné služby se prostě o to téma zajímají. My netvrdíme, nikdy jsme netvrdili…

Tereza ENGELOVÁ: To je přesně ale podle mě to, co chtěli tímto ukázat, tímto /nesrozumitelné/…

Erik TABERY: Ano, my nikdy, my nikdy jsme netvrdili, my nikdy jsme netvrdili…

Tereza ENGELOVÁ: My se staráme o…

Daniela DRTINOVÁ: Pardon, pardon jenom, abychom nemluvili všichni naráz.

Erik TABERY:… že něco udělala, nikdy jsme netvrdili, že prostě to…, my píšeme časopis…

Tereza ENGELOVÁ: No, v podstatě ano.

Erik TABERY: Ne, my píšeme časopis prostě pro inteligentní čtenáře, máte pravdu, prostě holt se stane, že vám někdo tu informaci vytrhne, dá jí úplně jiný kontext a dá jí do Blesku…

Tereza ENGELOVÁ: Ale to vy přeci musíte vědět, to vy musíte přeci vědět, co to způsobí.

Daniela DRTINOVÁ: Eriku, promiňte, ví teda, ví Respekt, že Hana…

Erik TABERY:… to se děje u spousty věcí. No, ale nemůžu za to nést zodpovědnost, to přece nejde.

Tereza ENGELOVÁ: Já si myslím, že za to musíte nést zodpovědnost.

Daniela DRTINOVÁ: Eriku, ví Respekt, že Hana byla vrácena z té hranice, protože se chtěla radikalizovat a utéct za únosci?

Erik TABERY: Ne, no, neví, jak bysme to mohli vědět?

Daniela DRTINOVÁ: Tak, oni jí mohli vrátit třeba proto, že se báli, aby se jí nestalo to samé, ale je to ten…

Erik TABERY: My tam máme informaci, jak to…

Daniela DRTINOVÁ: Protože tam to závažné obvinění vlastně zaznělo, jestli to není zkrátka jen spekulace odcitovaná skrz tajné služby o to nebezpečnější.

Erik TABERY: My tam máme zmíněný, jak to řešily a jak se na to dívaly bezpečnostní služby. To je prostě celý. My netvrdíme, my nejsme jakoby rozhodci u toho, jak to je, prostě dali jsme tam možnost vyjádření oběma těm stranám, prostě řešíme to téma…

Tereza ENGELOVÁ: No a nemyslíte si…

Erik TABERY: ...jako takové a my nemůžeme nebo respektive bylo by to zajímavý, jako představa, že máme takovouhle informaci, která je potvrzená, odehrálo se tam něco, že bysme jí měli jako před tou veřejností tajit, vlastně nevidím ten důvod, proč bysme neměli jako postupovat jako novináři. My máme psát věcně, klidně, chladně, nejsou tam žádné emoce, na nikoho neukazujeme, nenapínáme něco, že podívejte se nějaký skandál. To je naše odpovědnost.

Daniela DRTINOVÁ: Terezo?

Tereza ENGELOVÁ: No, tak s tím bych si tedy dovolila oponovat, protože já si nemyslím, že novinář by neměl mít emoce. Prostě já si myslím, že v případě, že jeho článek se dotkne konkrétní osoby, která...

Daniela DRTINOVÁ: To je tak ale vždycky.

Tereza ENGELOVÁ: To je tak vždycky, ano, ale na základě třeba nepravdivé informace, na základě nepravdivé informace.

Daniela DRTINOVÁ: Ano, ale Respekt tvrdí, že informaci má ověřenou hned z více zdrojů.

Tereza ENGELOVÁ: Ale myslím si, myslím si, že…

Erik TABERY: Teď nerozumím, kam tím míříte, že nemáme emoce, emoce má každý, ale nemá být v tom textu, že jo, teď jsem myslel, že ty emoce nemají být namířené proti ní, že v tom textu prostě nejsou.

Tereza ENGELOVÁ: Já si myslím, že, že, že v případě, že ty informace, které vy vynesete mezi lidi a kteří už si je přeberou po svém a jako novinář musí vědět, jak si veřejnost přebere určité typy informací, tak tím prostě ohrožujete v tomto případě tu Hanu, protože tam to může dojít opravdu do konců, že se jí někdo bude chtít pomstít za to, že on za ní ze svých daní zaplatil konkrétní částku a ona ještě nevděčnice jedna se chce teď vrátit ke svým únoscům do Pákistánu. Já…

Daniela DRTINOVÁ: Dobře, ale pokud Respekt ty informace má ověřené?

Tereza ENGELOVÁ: Já ze svých zdrojů, já ze svých zdrojů vím, že ta, že ta informace není pravdivá.

Daniela DRTINOVÁ: Ale Respekt tvrdí, je to tvrzení proti tvrzení.

Tereza ENGELOVÁ: Potvrdila bych dokonce ze svých zdrojů to, co, to, co zaznělo ráno, nebo jsem si přečetla, co řekl Adam Dolník, ta informace, že jela s rodinou na dovolenou, je pravdivá.

Daniela DRTINOVÁ: Pokud ale Respekt tvrdí, že tu informaci má, tak…

Erik TABERY: Jste přesvědčená, stačí nám to říct, ale…

Daniela DRTINOVÁ:… neměla by to ta veřejnost tím spíš vědět?

Tereza ENGELOVÁ: No, ale já, já, Eriku, mám tu informaci, že vám to, že Ondřejovi to řečeno bylo a že on s to…

Erik TABERY: A od koho máte ty informace?

Tereza ENGELOVÁ: Mám, mám tu informaci ze svých zdrojů, stejně tak jako vy máte ze svých zdrojů…

Erik TABERY: Vidíte, vidíte, akorát není pravdivá a já tuším dokonce možná, koho myslíte a my tu korespondenci máme. Ptal se několikrát, jaké byly ty důvody a bylo to odmítnuto sdělit. Tam byla velice dobrá příležitost to, to vysvětlit, ale jako budu, budu ochoten jakoukoli věcnou…

Tereza ENGELOVÁ: A proč ale by měla podle vás třeba konkrétně ta dívka vysvětlovat nějakému novináři, kam chce jet na dovolenou?

Daniela DRTINOVÁ: Ne, o dovolené to není samozřejmě, ale pokud ta…

Erik TABERY: Počkejte, ne, vy jste před chvilkou říkala, proč to tam není, tak já vám říkám, proč to tam není, protože to neřekli. Nemusejí jakoby komunikovat, nicméně je to, je to veřejné téma, celé to je veřejné téma a já úplně respektuju, že třeba ty ženy nechtějí komunikovat přímo. Nicméně si myslím, že je chyba, že nekomunikují, že nemají třeba nějakého mluvčího, jako je to v celé řadě případů, které jsou opravdu známy ze světa, protože ta veřejnost prostě má právo některé otázky, aby byly zodpovězené.

Daniela DRTINOVÁ: Terezo, pokud by, vezměme to tak, že Respekt ty informace měl a říká, že je má potvrzené ze dvou zdrojů. Pokud by to tak bylo a český stát zaplatil výkupné za Hanu, pokud by se Hana chtěla vrátit a Respekt tvrdí, že o tom informace má a že by se tam chtěla radikalizovat, neměla by veřejnost tím spíš…

Erik TABERY: No, tohle, tohle jsme neřekli teda, jo.

Tereza ENGELOVÁ: No, ale vyznívá to v podstatě z toho článku, že.

Daniela DRTINOVÁ: Jako mluvíme o tom, jakým způsobem jste citovali tajné služby. Neměla by tím spíš ta veřejnost to vědět? Vracím to zpátky k tomu tématu. Je nebo není toto ve veřejném zájmu a toto veřejnost vědět?

Tereza ENGELOVÁ: Já si myslím, že, že ve veřejném zájmu je to v případě, že by Hana skutečně utekla ke svým únoscům do Pákistánu a přijela by prostě s batohem plných výbušnin do České republiky a chytli by ji s ním na hranicích. Pak je to nějaký fakt, s kterým ta veřejnost má právo prostě operovat a vy na to máte právo, ale obvinit někoho na základě a já říkám domněnky někoho z tajných služeb, protože vy víte sám dobře, že toto je první případ, kdy české tajné služby vůbec něco takového musely řešit. Myslím si, že, nechci samozřejmě jako se vyjadřovat k jejich, k jejich kompetentnosti nebo nekompetentnosti, nicméně myslím si, že možná právě proto, že to bylo poprvé, tak tam vznikají určité dojmy, jak třeba se může chovat navrátivší se rukojmí. Nikdo to tady nemá zatím ověřené…

Erik TABERY: No, ale přesně tak to je.

Tereza ENGELOVÁ: A navrátivší se rukojmí, který navíc přestoupil na Islám, jo. Je taky možné, že prostě se to jenom někdo domnívá, že to tak může být, ale ten člověk to třeba sám nemusí mít vůbec potvrzené.

Daniela DRTINOVÁ: Ano, ano, Eriku?

Erik TABERY: Ale to tak je řečeno.

Tereza ENGELOVÁ: To tam není tak řečeno, Eriku.

Erik TABERY: Že to je na základě úvahy prostě tajných…

Tereza ENGELOVÁ: Státních úředníků a ve chvíli, kdy vy řeknete, že sice rodinní příslušníci…

Daniela DRTINOVÁ: Je tam citace, je tam citace, skrz tajné službě...

Tereza ENGELOVÁ: ...s tím nesouhlasí, tak potom to ukončíte tím, že…

Daniela DRTINOVÁ: ...úřadem České republiky.

Tereza ENGELOVÁ: ...úředníci si stejně myslí, že to tak je. Takže co je…

Daniela DRTINOVÁ: Nechme, prosím, teďka zareagovat Erika.

Erik TABERY: Je to, je to v tomhle tom duchu přesně, jak říkáte, to znamená, ten stát řeší nějakou kauzu. Ta kauza má nějaký rozměr, to, že byly obě ženy prostě dlouhou dobu…

Daniela DRTINOVÁ: Nechme prosím zareagovat Erika a…

Tereza ENGELOVÁ: Ne, ale vy /nesrozumitelné/…

Erik TABERY:… delší čas, byly delší čas v zajetí.

Tereza ENGELOVÁ: Já jenom dořeknu, vy jste podložili Haně něco, co udělat prostě třeba vůbec nechtěla…

Daniela DRTINOVÁ: Terezo, prosím, nechme zareagovat Erika a potom…

Tereza ENGELOVÁ: Vy jste jí podložili nějaký skutek, který třeba vůbec udělat nechtěla, a tím jste jí podle mě ohrozili, když už ne na psychickém zdraví, tak možná i na životě.

Daniela DRTINOVÁ: Tak a tečka, Eriku?

Erik TABERY: My tohle to neříkáme, tam je napsáno, nic jí nepodsouváme, já to, opakuju, a je to v tom textu jasně naznačené, my popisujeme, proč se bezpečnostní složky rozhodly zabránit její cestě do Turecka. To je celé. My přeci nefabulujeme, nevymýšlíme, nepřeháníme, je to, to je přeci informace, která je součástí celého toho příběhu. Kdyby tam bylo napsáno, že Respekt tvrdí, že tam jela, jak vy říkáte, se radikalizovat, aby se mohla vrátit jako s bombou, tak si myslím, že to je naprosto šílený, šílený, by to byl skandál a selhání média, ale to tam není, není.

Daniela DRTINOVÁ: Eriku, zvažovali jste omluvu nebo uvažovali jste o tom, že jste udělali v něčem chybu a zvažovali jste omluvu? Bavili jste se o tom takto v redakci?

Erik TABERY: Omluvu ne, ale jak jsem jakoby naznačil, nepochybně, i vzhledem k tomu, jak se mění atmosféra v té společnosti, jsme některé ty pasáže prostě mohli formulovat jinak, protože prostě ta společnost, to je vidět, já myslím, že tady se dramaticky mění práce novinářů bez ohledu na tohle, protože ta společnost se prostě vyvíjí směrem, kde jakákoliv téměř informace může být prostě zneužita a mít nějakou výbušnou rovinu. Z tohohle hlediska si myslím, že je to pro nás jistá forma jakoby ponaučení, jak vnímat možnou interpretaci nějakých textů. Potom vůbec jakoby nechci, to nechci zpochybňovat, prostě ta práce je, že zjišťujete, jak se ta společnost na něco, k něčemu chová, jak na to reagujete, takže tohle to poznání nepochybně my teď získáváme a budeme se podle toho, podle toho zařizovat. Nicméně na gró toho textu to podle mě nic nemění.

Tereza ENGELOVÁ: No, víte co, napadlo vás třeba ještě to, protože to se právě v řadě, v řadě případů stává, že ta rodina v případě, že, a zvlášť, pokud nějakým způsobem tedy, jak už teď vylezlo na povrch, spolupracovala se státními složkami, že musela podepsat mlčenlivost? Že třeba rodina třeba vůbec ani nesmí pod pohrůžkou pokuty komunikovat s někým a vůbec vlastně ani s novináři?

Daniela DRTINOVÁ: I to ale může být spekulace.

Erik TABERY: My jsme na ně, my jsme na ně…

Tereza ENGELOVÁ: No, to sice může být spekulace, ale v mnoha případech, v případě únosu i jako ze zahraničí se tak prostě stalo a myslím si, že Hana s tou Antonií po návratu byly vystaveny velkému tlaku ze strany médií. Rodiny vydaly nějaké prohlášení, kde poprosily novináře, aby, aby už prostě jejich životy nechali na pokoji, a přesto vy tam sám popisujete, že prostě redaktor se kouká skrz okno a setkává se akorát prostě se tklivými pohledy rodinných příslušníků, je to, je to, je to ve veřejném zájmu obtěžovat nějakou rodinu…

Erik TABERY: Je základní, je základní rolí, ano.

Tereza ENGELOVÁ:… a chodit se jim dívat do okna a podstrkovat jim třeba pode dveřma prostě papírky s otázkama…

Erik TABERY: Počkejte, obtěžovat, počkejte, co je, co je úkolem novináře, dát příležitost…

Daniela DRTINOVÁ: Tak prosím už jen stručnou, ano, reakci Erika.

Erik TABERY:… aby se vyjádřili. To znamená, jestli ten novinář, počkejte, když ten novinář zkusil a oni řekli, že ne, tak to skončilo. On jim nebouchal na okno, nesnažil se přelízt plot, prostě udělal svojí práci. Dal jim příležitost, aby se vyjádřili a mimochodem, a kdyby řekli…

Daniela DRTINOVÁ: A to, že se třeba nemohli bránit třeba kvůli závazku mlčenlivosti?

Erik TABERY: Stačilo to říct. Vždyť my jako mluvíme o Respektu, mluvíme o časopisu, který je v práci s informacema velice konzervativní, opatrnej…

Tereza ENGELOVÁ: No, o to víc mě to právě překvapilo, že zrovna vy jste takový článek vydali.

Erik TABERY:… dokonce nám naopak vyčítaj, že spoustu věcí, že jsme tak…, jakoby našlapujeme kolem, i tady jsme byli opatrní, to znamená, my jsme nechtěli nikoho ulovit, nikoho jsme nechtěli, nelezli jsme mu do bytu. Dostali příležitost, nechtěli komunikovat. My jsme to respektovali.

Daniela DRTINOVÁ: Tak já vám děkuju. Já vám děkuju za účast v této diskusi, můžeme pokračovat po ní. Díky, na shledanou.

Erik TABERY: Díky. Na shledanou.

Tereza ENGELOVÁ: Na shledanou.

 
Následující videa