VE ZKRATCE: Miroslav Singer

DVTV DVTV
28. 5. 2014 21:00
Podle guvernéra ČNB Miroslava Singera intervence ochránila ekonomiku od deflace.
 
Následující videa