Konference: Inovace v platebních kartách

Aktuální informace ze zahraničí, i z tuzemska, ukazují, že jednou z nejdynamičtěji se měnících a rozvíjejících se oblastí služeb jsou platební karty a navazující produkty a služby (např. doprava, obchod). Potvrdila to i loňská úspěšná konference „Budoucnost platebních karet“, která se konala pod záštitou guvernéra České národní banky Ing. Miroslava Singera v říjnu 2014 v Praze.
 
Následující videa