Čerství absolventi odborných škol mají vyšší míru nezaměstnanosti, říká Trhlíková

Jak zvládají absolventi středních odborných škol přechod na trh práce? Pozornost bude věnována i současným aktuálním trendům a změnám v charakteru přechodu absolventů škol na trh práce. Součástí příspěvku bude i otázka, jak se absolventi uplatňují ve své profesi či proč ji opouštějí. V závěru se posluchači seznámí s informačním systémem Infoabsolvent.
 
Následující videa