Elektronické jízdné usnadní propojení veřejné a soukromé dopravy ve městě či kraji

17. 12. 2018 17:57
Odbavení ve veřejné dopravě se stále více přesouvá do digitálního světa. Elektronicky klienti platí za jízdné i se prokazují revizorům. Vedle většího pohodlí pro cestující přináší tato změna městům a krajům cenná data, která mohou využít pro usměrnění dopravních toků či propojení soukromé a veřejné dopravy.
 
Následující videa