Šusta: Smrt jsme vytěsnili, teď upřednostňujeme sebe před druhými. Covid mění morálku

Lidé jsou deprivovaní, pod tlakem ustupujeme ze svých morálních hodnot, nejsme kolikrát tak silní, jak si myslíme. Během krize vnímám dvě roviny - společensky normální je být ohleduplný ke svému okolí, ale lidé teď i začínají akcentovat své zájmy nad zájmy ostatních, říká psychologický poradce Petr Šusta k modelu pěti stupňů našeho morálního vývoje. Smrt jsme jako společnost vytěsnili, dodává.
 
Následující videa