Mimořádná zpráva

VIDEO: 20 let života na Zemi ve dvou a půl minutách. Jak se měnila sněhová pokrývka

Vědci NASA vytvořili unikátní model Země, který popisuje všechny klíčové údaje o změně klimatu za posledních dvacet let. Na modelu je k vidění změna ročního období, sněhový pokryv, teplota oceánů, atmosféra a populace fytoplanktonu, který je podle vědců nezbytnou součástí našeho ekosystému. Z časosběru a nasbíraných dat je možné predikovat budoucí vývoj klimatu.
 
Následující videa