Nesedejme Airbnb a Uberu na lep, nejde o sdílení, je to čistý byznys, tvrdí Smejkalová

Platformy typu Airbnb se podílejí na nárůstu cen bytů a vyhánějí místní obyvatele z center měst. Mnoho služeb typu Uberu zase zhušťuje automobilovou dopravu, říká politoložka Kateřina Smejkalová. Více v dalším díle DVTV Apel.
 
Následující videa