40 metrů pod zemí. Prošli jsme nový kolektor u Hlávkova mostu

Tunel je dlouhý 414 metrů a město za něj zaplatilo 558,85 milionu korun. Stavba trvala přes dva roky. Kolektory jsou podzemní šachty sloužící k uložení inženýrských sítí.
 
Následující videa