S Karlem Gottem se loučí lidé i v Kinského zahradě

Na pietní místo v Kinského zahradě, které hlavní město zřídilo společně s městskou částí Praha 5 k uctění památky zesnulého zpěváka Karla Gotta, od dnešních 10:00 přicházejí první lidé. Jde spíše o jednotlivce či dvojice, pokládají květiny k černobílé fotce Gotta umístěné na malířském stojanu u fontány, někteří zapalují svíčky.
 
Následující videa