Voda odtéká z Česka příliš rychle. Řeky a potoky se musejí začít znovu kroutit

V Česku se projevuje víc než sto let snahy napřímit toky řek a potoků a odvodnit krajinu. Voda nyní v době sucha odteče rychle pryč a nepomáhá.
 
Následující videa