reklama

Cirkulární ekonomika nejsou jenom recyklace a třídění platů

1. 3. | Evropský parlament schválil v březnu 2017 balíček legislativních návrhů pro hospodaření s odpady. Evropa si stanovila cíle pro omezení skládkování, plýtvání potravinami a zvýšení recyklace odpadů. O budoucnosti oběhového hospodářství diskutovali europoslanec Pavel Telička a Vladimír Kočí, děkan FTOP Ústav chemie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze

DOPORUČUJEME

reklama

Sledujte další