Plzeň vs. Most. Kvalitu života v Česku ovlivňuje dojezdová vzdálenost i exekuce

Nerovnost v kvalitě života mezi českými regiony i v rámci nich je veliká a souvisí s politickým chováním lidí. Najdou se i výjimky, jako jsou například města Kolín nebo Planá. Podle sociologa Daniela Prokopa by se společnost měla zaměřit na to, co některé regiony omezuje, jako je předlužení a exekuce nebo špatná kvalita vzdělávání v chudších oblastech. Lépe by měly spolupracovat také obce, kraje a státní správa například v oblasti bydlení.
 
Následující videa