Chalupa: Elektřina zdraží o tisíce, šetřit se nevyplatí, tarify jdou na ruku velkým spotřebitelům

Nové tarify pro placení elektřiny vedou k motivaci nespořit elektrickou energií, to je principiálně špatně, říká Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie. Stát podle něj mění energetickou strategii do budoucna, ale v oficiálních dokumentech se píše o opaku.

Martin Veselovský: Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Dobrý den.

Štěpán Chalupa: Dobrý den.

Martin Veselovský: Energetický regulační úřad hodlá zavést nový systém placení za elektřinu. Paušální platba za energii by se měla odvíjet od velikosti jističe, nikoliv od spotřeby. Je to dobrý nápad?

Štěpán Chalupa: My si myslíme, v té podobě, jak je to předloženo, že ne.

Martin Veselovský: Proč to není dobrý nápad?

Štěpán Chalupa: Zjednodušeně řečeno vlastně vede to k motivaci nespořit elektrickou energií, a to si myslíme, že je principiálně špatně…

Martin Veselovský: Můžete mi to nějak vysvětlit, proč by to nové opatření, které by daleko víc jaksi kladlo důraz na tu paušální platbu, která by se prostě odvíjela od velikosti nebo kapacity jističe, proč by měla vést k nešetření?

Štěpán Chalupa: Protože vy vlastně větší, větší část té platby bude fixní platba za měsíc a ať už odebíráte elektřinu nebo neodebíráte, ať jste doma, nebo jste na dovolené, ať máte úsporné spotřebiče, nebo nemáte úsporné spotřebiče, ať máte vlastní výrobu nebo nemáte, tak vždycky platíte velkou část stálou platbou za měsíc. A jenom ta menší část je podle toho, kolik spotřebujete. Takže tohle vlastně automaticky vede ke zdražení a k motivaci vlastně nešetřit tou elektřinou, protože vám je jedno, vy budete platit stejnou prostě větší část té platby bude stálá a menší část za tu kilowatthodinu spotřebovanou.

Martin Veselovský: Máte představu, nebo vysvětlení sám pro sebe, z jakého důvodu Energetický regulační úřad jaksi k takovému přenastavení toho tarifního systému přistoupil, nebo se hodlá přistoupit?

Štěpán Chalupa: Tak já ty tři, já mám tři vysvětlení. Dvě, které slýcháme oficiální a jedno, které já čtu mezi řádky, nebo domnívám se, že by mohlo být jedno z těch faktických. Jedno z těch oficiálních je, že vlastně náklady na ty přípojná místa jsou fixní, protože ty dráty tam provozovatelé distribučních soustav musí zavést, musí postavit sloupy, musí tam osadit to měřidlo a připojit a vlastně nezáleží na tom, jestli vy odebíráte nebo neodebíráte, nebo odebíráte míň než soused pan Novák, prostě ty náklady jsou fixní. Tohle je do značné míry relevantní argument, relevantní argument, já se omlouvám, ale z našeho pohledu vlastně je vyšší zájem vlastně státu nebo společnosti je vlastně směřovat k větším úsporám, k úsporám energie, k větší efektivnosti, k šetření energiemi…

Martin Veselovský: To já chápu. Co jiného vy byste měl jako představitel této komuny říkat. To, co mě na tom zajímá je to, co, jak říkáte, čtete mezi řádky. Proč si myslíte, že ten tarifní systém bude s největší pravděpodobností takto přenastaven?

Štěpán Chalupa: Já bych ještě jenom v rychlosti ten druhý důvod oficiální zmínil. Ten druhý důvod oficiální je vlastně obava z vysokého počtu malých decentralizovaných, malých domácích decentralizovaných zdrojů, typicky malá fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu a vlastně ty kalkulace a odůvodnění byly kalkulovány na předpokladu Státní energetické koncepce, někde instalovaný výkon 6 tisíc megawatthodin po celé České republice. Ale paradoxně tímto to zavedení je odůvodňováno, ale pokud bude takhle zavedeno, tak vlastně my nedosáhnem vůbec toho cíle. Takže to je ten druhý důvod oficiální, který z našeho pohledu je paradoxní a ten třetí je, my si právě myslíme, že v současné době, že jsou dvě varianty. Buď Energetický regulační úřad tady zavádí vlastně nějakou svoji vlastní iniciativou novu tarifní strukturu, která právě bude motivovat k nepořizování si vlastní výrobny, k nepořizování si úsporných spotřebičů anebo je to rozhodnutí nějaké koncepční a je to domluva se státem a stát vlastně tady mění nějakou energetickou strategii do budoucna. Ale jeho strategické dokumenty mluví o opaku.

Martin Veselovský: No dobře. Principiálně. Kdyby to bylo tak, jak říkáte, kdyby se stát rozhodl, ať už v tomto ohledu je kdokoliv, ten stát, jaksi změnit svůj přístup k energetice, tak co by na tom bylo špatného?

Štěpán Chalupa: No já si, věcně si myslím, že by to bylo špatné. Ale dobře, tak pokud se rozhodne, ale tak ať to řekne transparentně a otevřeně. Nikdo to tady neříká. Máme Státní energetickou koncepci, která počítá s rozvojem i malých decentralizovaných domácích zdrojů, máme Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který počítá s rozvojem, ale opatření, podoba nové tarifní struktury tak, jak je nyní na stole, tak vlastně jde proti těmto strategickým dokumentům.

Martin Veselovský: Pokud ta tarifní soustava bude přenastavena tak, jak zatím Energetický regulační úřad říká, tak kdo na tom bude nejvíc bit? Kdo na tom bude nejvíc tratit?

Štěpán Chalupa: Nejvíc na tom budou tratit ti, co šetří elektřinou, ti, co si kupují úsporné spotřebiče, ti, co si instalují vlastní výrobnu, například fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Zkrátka všichni ti, kteří budou mít nižší spotřebu, podprůměrnou spotřebu. Ti, co mají nadprůměrnou spotřebu, tak ti na tom vydělají.

Martin Veselovský: Máte představu u těch, kteří mají nižší spotřebu, kolik by mohli prodělat na tom systému?

Štěpán Chalupa: My jsme si dělali nějaké kalkulace a od té doby, já jsem si ještě včera večer, když jsem se snažil připravit co nejlépe, tak jsem si znova dělal vlastně v kalkulačce, která je vyvěšena na stránkách regulačního…

Martin Veselovský: Ano.

Štěpán Chalupa: úřadu, vřele doporučuju a určitě bude k dobru věci, když si to každý vyzkouší. Dělal jsem si dva případy. Jeden rodinného domku, kde bydlíme s rodinou 5člennou, 3 děti, spotřeba 2,5, 2 500 kilowatthodin ročně a tam mi vyšlo, že proděláme, nebo budeme platit víc asi 1600 korun za rok…

Martin Veselovský: To je v procentech?

Štěpán Chalupa: To je v procentech, nějakých asi 10 %.

Martin Veselovský: Hm.

Štěpán Chalupa: Pak jsem si dělal druhou variantu, a to u dvougarsonky, bytu, bytu pražského, kde bydlí otec, spotřeba 1,2-1,5 megawatthodiny ročně, a tam je to už zásadnější. A tam, když bude rok, kdy bude více spotřebovávat těch 1,5 megawatty, megawatthodiny ročně, tak je to 40 %, asi 3 300 korun zaplatí více.

Martin Veselovský: 40 %, zaplatí více…

Štěpán Chalupa: Ano, o 40 % zaplatí více, v nominální částce to dělá asi 3 300 korun.

Martin Veselovský: No…

Štěpán Chalupa: Když jsem to zkoušel modelově na těch 1,2, tak to dělá více než 50 % asi 3 900.

Martin Veselovský: Ten váš propočet skrze tu kalkulačku Energetického regulačního úřadu není ojedinělý. Takové propočty se prostě dají udělat a plus minus i z mé zkušenosti to takovým způsobem vychází minimálně, když jsem to počítal, na čtyřčlennou rodinu, která, která jaksi vyjma topení pracuje s elektrikou v podstatě u všech spotřebičů. To, co mě na tom zajímá, je váš názor. Proč to regulační úřad vede tu změnu tímto směrem? Proč ti, kteří šetří a odebírají méně, na tom budou finančně biti?

Štěpán Chalupa: Já se přiznám, já tomu nerozumím. Jediné vysvětlení, které mě napadá, je, protože vlastně my tady, je to vyhlášeno jako veřejné referendum a nejdelší konzultační proces, ale to, to je špatný žert, protože dva roky se na tom, na tom Energetický regulační úřad pracoval ve spolupráci s distribučníma společnostma, nebo s provozovateli distribučních soustav a s velkými spotřebiteli. A po té, po té dvouleté přípravě regulační úřad to předkládá v této podobě, tak já si, já si říkám, že vlastně to, to jedině může být vlastně výsledek nějakého, nějaké přípravy mezi těmito subjekty a že výsledkem je vlastně systém, který nemotivuje k úspoře a nemotivuje ani k instalaci těch výrobních zdrojů. To znamená, že motivuje k pokračování spotřeby, to znamená, že to vyhovuje těm distributorům, velkým spotřebitelům, ty tam mají zase, tam vlastně je téma více jsou úspory na vysokých napětích...

Martin Veselovský: Jenom, pardon, abych tomu rozuměl. Jinými slovy z toho dovozujete, že to vypadá, jak? Jako kdyby se Energetický regulační úřad na té, řekněme novele toho systému s někým domluvil?

Štěpán Chalupa: No buď jedná na svoji pěst, a to si myslím, já jsem překvapen, protože asi před 14 dny jsem měl možnost shlédnout prezentaci společnosti ČEZ a byl jsem mile překvapen, protože ta byla velmi pozitivní a strategie vlastně budoucího směřování naší největší energetické firmy je vlastně směrem k obnovitelným zdrojům, i tady doma, takže já jsem byl mile překvapen a očekával jsem právě už reálné nějaké kroky směrem k rozvoji obnovitelných zdrojů a vlastně následně byla zveřejněna tato nová tarifní struktura, tak si říkám, buď vlastně ČEZ ještě s tou strategií chce počkat, a nechce rozvíjet ty obnovitelné zdroje, anebo regulační úřad jedná úplně na svoji, na svoji vlastní pěst a vlastně nepředkládá to, co bylo dojednáno v té skupině. Jinej, jiný, jiné vysvětlení nemám. Takže buď, buď je to domluva společně s distributory a velkými spotřebiteli, anebo ERÚ předkládá návrh, který, proti kterému třeba i oni v té pracovní skupině bojovali. My jsme před více než rokem žádali o vlastně připojení, nebo o účast v té pracovní skupině, byli jsme odmítnuti, odkázáni, že máme počkat na veřejný konzultační proces. Takže já nevím vlastně, co se na té pracovní skupině domlouvalo…

Martin Veselovský: To chápu…

Štěpán Chalupa: A kdo byl pro co.

Martin Veselovský: Pak je tady ještě jedna otázka, když jste mi teda řekl, kdo bude podle vašeho názoru na tom novém systému bit, tak kdo na něm získá? Kdo nejvíc získá na tom, pokud bude tarifní systém takto nastaven?

Štěpán Chalupa: Získají určitě ty bezesporu, to asi netřeba nebo nemusíme si nějak složitě ověřovat, ti, zejména na těch vysokých a velmi vysokých napětích, kteří mohou snížit svoji vlastně rezervovanou kapacitu. Oni mají nahlášeno, že budou odebírat 5 megawatthodin, 5 megawatt v reálném čase a nepotřebují to, potřebují jenom 2, tak ty si sníží ten rezervní příkon…

Martin Veselovský: To se bavíme ale o, o velkých provozech.

Štěpán Chalupa: Ano, ano, o velkých provozech, takže ti na tom vydělají, ale je to nějaké relevantní a sníží, mělo by to potenciálně do budoucna snížit i celkové náklady na provozování té soustavy. A dále, dále vydělají ti, co spotřebovávají hodně, zkrátka je tady nějaké asi rozhodnutí, že je dobré prostě co nejvíc spotřebovávat, myslím si, já si myslím, že naopak by neměl být prostě ohrožen ten prvek té motivace k úspoře. Prostě, když vy budete mít náklady na energii, vám budou tvořit 5 % z celkových nákladů a vy budete vědět, že tím, jestli děláte úsporná opatření nebo ne, s tím hnete o procento anebo o 2,5 % z toho, tak samozřejmě se podle toho budete chovat. Takže to si myslíme, že není dobře, ale, ale to je nějaké nastavení. No a pak kdo na tom vydělají? No krátkodobě, pokud to opravdu bude takto, tak minimálně v horizontu než dojde k nějaké změně, tak na tom vydělají opravdu stávající výrobci, velcí elektřiny, provozovatelé distribučních soustav, protože vlastně my vlastně ta koncepce, nebo ta spotřeba ten, ta, struktura toho energetického trhu v České republice se nebude měnit. Nebude se měnit směrem k samovýrobě u domácností a u malých firem, nebude se měnit směrem, jakým jde Evropa a energetika i ve světě, jakým směrem šla konference v Paříži, zkrátka zůstane to na tom současném stavu a budou vydělávat ti, co vydělávají dneska.

Martin Veselovský: To znamená, jestli to tak je, jak říkáte, že Energetický regulační úřad tím, jak nastavil teď minimálně ten návrh, který je na stole, tak jde na ruku distributorům a firmám, které spravují distribuční soustavy?

Štěpán Chalupa: Ano a výrobcům elektřiny stávajícím, kteří vyrábějí a prodávají nejvíc elektřiny. Takže to znamená uhelným elektrárnám, jaderným elektrárnám, všem těm velkým centralizovaným zdrojům. My dneska vyrábíme zhruba 13 %, jenom 13 % z obnovitelných zdrojů v České republice.

Martin Veselovský: No a ono už to padlo, ale teď je to řekněme v takovém veřejném připomínkovém řízení, protože byla zveřejněna ona kalkulačka na, na stránkách ERÚ a lidé, občané České republiky byli vyzváni, aby posílali své připomínky k tomu, jak ten systém je nastaven. Jak velkou víru máte v to, že ten tarifní systém bude ještě nějak zásadně změněn?

Štěpán Chalupa: Já si osobně myslím, že to je na odložení a úplné opravdu přepracování. Pro mě je neakceptovatelné to, že regulační úřad, který mimo jiné má chránit vlastně spotřebitele, tak on vlastně předkládá verzi a nezapírá u toho, že se to dotkne negativně maloodběratelů vlastně, těch, kteří odebírají málo, a říká otevřeně, že od toho tady vyhlašuje nějaké jakési, jakýsi veřejný konzultační proces a následně díky vlastně výstupům z toho konzultačního procesu to změní. Ale on už nyní měl předložit nějakou vyváženou variantu, která bude vyhovovat všem, i těm malým spotřebitelům. Ne variantu, která vyhovuje velkým spotřebitelům a nyní chtít po těch malých, ať se ozvou a řeknou, jak se to má změnit. V reálu já jsem si představoval, jak bysme dokázali vlastně motivovat, nebo i my přispět k tomu, aby co nejvíce lidí se do toho procesu zapojilo, protože my nevíme, jaké, jak, jak nemáme jistotu a opravdu, že budou akceptovány připomínky naše, ale nejenom naše, ty, koukal jsem, že na, na nějakých serverech je někde už nějakých 18 tisíc za těch pár dní…

Martin Veselovský: Rozumím…

Štěpán Chalupa: Který jsou proti. Nemáme záruku, to nemá žádná nějaká korektní pravidla, to není žádný, žádný vlastně oficiální veřejný proces. A vemte si, já si představuji, jak to bude vypadat v praxi. Část, nevím jaká, se vůbec vlastně nemá šanci k tomu "proklikat", jsou to starší lidé, s Internetem nepracují, druhá část lidí v produktivním věku, vidím to kolem sebe, přátele, které se o energetiku vyloženě nezajímají, jejich náklady na elektřinu tvoří…

Martin Veselovský: Ty to prostě mine…

Štěpán Chalupa: Ty to mine, protože nebudou se s tím zdržovat a pak tam bude tedy doufejme nějaká co největší část, která řekne svůj názor. Ale dobře, je, kde jsou řečeny pravidla, jak otevřené a transparentní bude jakési "vypořádání" připomínek? Takže v tom to vidím opravdu velmi problematicky…

Martin Veselovský: Rozumím…

Štěpán Chalupa: A ten, ten proces přípravy měl být otevřený již v těch 2 letech, kdy to připravovali. Ne uzavřený.

Martin Veselovský: Tak budeme sledovat, jak celá věc bude pokračovat. Pane Chalupo, díky za rozhovor.

Štěpán Chalupa: Já vám děkuju taky. Na shledanou.

Martin Veselovský: Na shledanou.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Následující videa