I malý mozek může být inteligentní, je to záhadná struktura, nejvíc mu škodí stres, tvrdí Syka

​L​idské myšlení je extrémně složité pro výzkum, nemáme dostatečné metody, ​nevíme, jak je informace uložena v paměti, říká neurofyziolog a věde​c Josef Syka. Dodává, že mozek poškozuje hlavně stres a ne​dostatek fyzické aktivity. Dodává, že se rodíme s určitou kvalit​ou mozku, ale t​u můžeme výrazně zlepšovat a výrazně rozvíjet, to je ​prý hlavně ​otázka vzdělávání​,​ tím​ totiž​ vytváříme kvalitu nervových spojů​. ​
 
Následující videa