Lékař: Náraz nakažených bude v dubnu. Remdesivir není zázračný lék, určitě neuškodí

Chybí sestry, zavíráme lůžka intenzivní péče, situace se bude zhoršovat. Dochází k přehnanému testování personálu, obavy jsou často zbytečné. Lidi stůňou pořád, pacienti mohou budit dojem, že jsou Covid pozitivní, může se prošvihnout čas zaléčit jinou chorobu, říká Martin Balík, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN.
 
Následující videa