Neslyšíme. Není to naše volba, je to handicap. Proč za něj máme platit?

Představte si na okamžik, že jste neslyšící. Máte svatbu. A ze zákona povinnost, že na ní musíte mít tlumočníka. Kdo ho ale zaplatí? Budete ho platit vy jako neslyšící? Copak můžete za to, že jste neslyšící? Neslyšící, nedoslýchaví nebo ohluchlí mají v zákoně deklarováno právo na komunikaci ve svém komunikačním kódu – například ve znakovém jazyce. Přesto ale neexistuje žádná vyhláška, která by stanovila, kdo má odpovědnost za naplňování tohoto zákona. Dvacet let se jako Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice snažíme o změnu. Bohužel neslyšíme. A proto nejsme slyšeni, říká Šárka Prokopiusová.
 
Následující videa