Kristina Kosatíková z IBM vzdělávací model P-Tech

P-Tech je vzdělávací model pro středoškolské studenty. Snaží se jim přiblížit prostředí firem a vysokých škol, popisuje Kristina Kosatíková z IBM ČR.
 
Následující videa