Zoo Praha vrátila koně Převalského zpět do přírody

Zoo Praha
20. 6. 2019 13:52
Zoo Praha v rámci projektu převezla koně zpět do Mongolska
 
Následující videa